Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2014

          Ngày 22/02/2014, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2014. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vương, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Trần Tiến Minh, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Quản lý cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tại Ban Quản lý và các Trung tâm quản lý cửa khẩu.

                     24.JPG

                            Đ/c Trần Tiến Minh, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Quản lý

                                               phát biểu tại Hội nghị

          Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Quyết, Phó Trưởng Ban đã báo cáo Tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2014. Năm 2013 là năm thứ 5 triển khai xây dựng và phát triển Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn nên ngay từ ngày đầu năm, Ban Quản lý đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2013, tập trung đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong khu kinh tế đã được phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tầng trọng yếu tại các cửa khẩu, lối mở biên giới; tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại; phối hợp nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế chính sách, cải thiện môi trường đầu tư…

         Năm 2013, tổng nguồn vốn đầu tư hạ tầng Khu Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn là 51,128 tỷ đồng gồm 10 dự án. Nguồn vốn chi khác ngân sách tỉnh được bố trí cho 11 dự án, với kế hoạch vốn là 200 tỷ đồng. Từ nguồn vốn ODA là 35,52 triệu USD. Phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Hội thảo vận động ODA tại tỉnh Lạng Sơn. Tập trung rà soát, tổng hợp cung cấp các thông tin đề xuất dự án PPP tại Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn, theo đó UBND tỉnh đã đăng ký danh mục 03 dự án PPP với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thu phí, kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý những vướng mắc phát sinh đạt trên 554 tỷ đồng, đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách của tỉnh. Tổng kim ngạch XNK đạt 2.417,5 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ 2012. Có tổng số 1.984 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh XNK làm thủ tục hải quan qua địa bàn (tăng 0,01% so với năm 2012). Thu ngân sách đạt 2.524,3 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2012.

 

                    24.1.JPG

                                    Đ/c Trần Quốc Vương phát biểu tại Hội nghị

         Trong năm đã thực hiện giao đất, cho thuê đất 04 hồ sơ với diện tích gần 79.000m2. Giấy phép xây dựng cấp mới 03 giấy phép, điều chỉnh 01 giấy phép. Tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại, trao đổi hợp tác với các cơ quan liên quan của Quảng Tây, Trung Quốc trong việc thúc đẩy xây dựng khu hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Bằng Tường (Quảng Tây); Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan tiếp đón, làm việc với 06 đoàn vào, 05 đoàn ra và gặp gỡ trao đổi đấu nối đường bộ 04 đoàn.

         Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013, Ban quản lý đã ban hành và tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 10/KH-BQLKKTCK về công tác cải cách hành chính năm 2013. Theo đó, đã Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Quy chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin về doanh nghiệp; Tổ chức nghiên cứu, rà soát 08 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý, trong đó: Lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận đầu tư có 04 TTHC; Lĩnh vực cấp Giấy phép xây dựng có 03 TTHC; Lĩnh vực giao lại đất, cho thuê đất có 01 TTHC. Kết quả thực hiện được đánh giá đảm bảo chất lượng hiệu quả, theo đúng quy định, yêu cầu.  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận và trả kết quả 29 hồ sơ, trong đó cấp giấy chứng nhận đầu tư 17 hồ sơ; Giao lại đất, cho thuê đất 05 hồ sơ; Cấp giấy phép xây dựng 07 hồ sơ. Kết quả giải quyết đạt trên 90%, một số hồ sơ không đủ điều kiện đang tiếp tục hoàn chỉnh.

                        24.2.JPG

                                                Toàn cảnh Hội nghị

           Ngoài báo cáo kết quả đạt được năm 2013, tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cũng đã được nghe các báo cáo về tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2014; báo cáo thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm 2013; báo cáo tổng kết hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân năm 2013; báo cáo thu, chi tài chính công đoàn năm 2013; báo cáo đề xuất quy chế nâng bậc lương trước thời hạn…

         Hội nghĩ đã thông qua các nội dung trong dự thảo ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn và Quy định về công tác thi đua, khen thưởng.

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vương đánh giá cao và ghi nhận những cố gắng, kết qủa đã đạt được trong năm 2013 của Ban quản lý. Tại Hội nghị, đã có rất nhiều ý kiến tham gia góp ý của các cá nhân, chứng tỏ quyền lợi của công chức, viên chức tại Ban Quản lý rất được các cấp lãnh đạo quan tâm, Hội nghị được tiến hành dân chủ và công khai.

Để duy trì và phát huy kết quả đã đạt được, đại diện lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng đã tiến hành Ký kết giao ước thi đua năm 2014 giữa các phòng chuyên môn và giữa tổ chức đoàn thể.

Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo Ban quản lý đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năn học 2013.

Văn phòng