Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Sở Thương mại Quảng Tây, Trung Quốc

          Thực hiện Công văn 244/UBND-NC ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh về việc giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành: Công Thương, Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Cục Hải quan tỉnh, BCH BĐBP tỉnh, UBND huyện Cao Lộc, UBND huyện Văn Lãng đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Sở Thương mại Quảng Tây, Trung Quốc. Ngày 20/3/2014 tại khách sạn Mường Thanh, Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Hoàng Minh Trường – Phó Trưởng Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đoàn đại biểu Sở Thương mại Quảng Tây, Trung Quốc do ông Mã Kế Hiến, Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn về thúc đẩy xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Đồng Đăng - Bằng Tường.

 

                       

26.JPG

    Toàn cảnh buổi làm việc

           Về phía đoàn Trung Quốc đã trao đổi thông tin về tình hình trao đổi hội đàm cấp Cục, Vụ lần thứ nhất về xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Trung - Việt giữa Bộ Thương mại Trung Quốc và Bộ Công Thương Việt Nam ngày 04/3/2014; Nội dung chủ yếu của "phương án tổng thể xây dựng Khu hợp tác kinh tế  qua biên giới Trung - Việt" của  Trung Quốc và ý kiến kiến nghị hợp tác với phía Việt Nam; Tình hình triển khai xây dựng dự án kết nối giao thông trong Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Trung Việt Đồng Đăng - Bằng Tường của phía Bằng Tường.

          Về phía tỉnh Lạng Sơn đã trao đổi thông tin về 03 nội dung:

         Thứ nhất: Khu hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng được xác định là khu kinh tế chủ đạo trong Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn. Để xây dựng khu hợp tác qua biên giới Đồng Đăng – Bằng Tường, Việt – Trung cần đảm bảo sự tương thích về: Diện tích quy hoạch, mô hình hợp tác, lĩnh vực và nội dung hợp tác, cơ cấu quản lý, chính sách và biện pháp phát triển, hợp tác giám quản…cần được cả hai bên nỗ lực triển khai.

         Thứ hai: Tổ chức triển khai của Nhóm công tác hỗn hợp Bộ Công thương Việt Nam.

        Thứ ba: Tình hình triển khai Khu hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng (Lạng Sơn).

        Kết thúc buổi làm việc hai bên nhất trí với nội dung đã trao đổi, trong thời gian tới hai bên tiếp tục phối hợp để thúc đẩy xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Đồng Đăng - Bằng Tường phát triển hơn.

Văn phòng