Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 22/8/2023 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 979/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu cụ thể của quy hoạch là từng bước hình thành và phát triển hệ thống cảng cạn trên phạm vi cả nước nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu, tăng năng lực thông qua hàng hóa của các cảng biển; tổ chức vận tải container một cách hợp lý nhằm giảm chi phí vận chuyển và thời gian lưu hàng tại cảng biển, đảm bảo an toàn hàng hóa; góp phần giảm ùn tắc giao thông và bảo vệ môi trường, đặc biệt ở các đô thị lớn và khu vực có cảng biển lớn. Phát triển hệ thống cảng cạn trở thành các đầu mối tổ chức vận tải, trung chuyển, phân phối hàng hóa, kết hợp với cung cấp các dịch vụ logistics.
Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 là phát triển hệ thống cảng cạn có khả năng thông qua khoảng từ 25% đến 35% nhu cầu hàng hóa vận tải container xuất nhập khẩu theo các hành lang vận tải. Hình thành các cảng cạn, cụm cảng cạn với tổng công suất khoảng từ 11,9 triệu TEU/năm đến 17,1 triệu TEU/năm. Trong đó, khu vực phía Bắc gồm các cảng cạn, cụm cảng cạn với công suất khoảng từ 4,29 triệu TEU/năm đến 6,2 triệu Teu/năm; khu vực miền Trung - Tây Nguyên có các cảng cạn, cụm cảng cạn với công suất khoảng từ 0,9 triệu TEU/năm đến 1,4 triệu TEU/năm; khu vực phía Nam có các cảng cạn, cụm cảng cạn với công suất khoảng từ 6,8 triệu TEU/năm đến 9,5 triệu Teu/năm.
Định hướng đến năm 2050 là phát triển hệ thống cảng cạn trở thành các đầu mối tổ chức vận tải, trung chuyển, phân phối hàng hóa, kết hợp với cung cấp các dịch vụ logistics, có khả năng thông qua khoảng 30% - 35% nhu cầu hàng hóa vận tải container xuất nhập khẩu theo các hành lang vận tải, đồng thời đáp ứng nhu cầu dịch vụ logistics tại các địa phương.
 

Cang can.jpg

Cửa khẩu Tân Thanh

Quyết định cũng phê duyệt quy hoạch khu vực phía Bắc đối với 06 hành lang vận tại, khu vực Trung - Tây Nguyên với 06 hành lang vận tại, khu vực phía Nam với 07 hàng lang vận tải. Trong đó, tỉnh Lạng Sơn được phê duyệt quy hoạch 03 cảng cạn gồm:
- Cảng cạn Yên Trạch huyện Cao Lộc, kết nối hạ tầng GTVT với đường quốc lộ 1, đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn; kết nối cửa khẩu Lạng Sơn; đến năm 2030 diện tích quy hoạch là 5 ha, năng lực thông qua 50.000 Teu/năm; đến năm 2050 diện tích quy hoạch dự kiến 85 ha.
- Cảng cạn Tân Thanh huyện Văn Lãng kết nối hạ tầng GTVT với đường quốc lộ 1, đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn; kết nối cửa khẩu Lạng Sơn; đến năm 2030 diện tích quy hoạch là 15-20 ha, năng lực thông qua 150.000 -200.000 Teu/năm; đến năm 2050 diện tích quy hoạch dự kiến 50 ha.
- Cảng cạn Na Dương huyện Lộc Bình kết nối hạ tầng GTVT với đường quốc lộ 4B, cao tốc Lạng Sơn – Trà Lĩnh; kết nối cảng biển Quảng Ninh, cửa khẩu Lạng Sơn; đến năm 2050 diện tích quy hoạch dự kiến 45 ha.
Bên cạnh đó, Quyết định cũng đề cập đến nhu cầu sử dụng đất, vốn đầu tư đến năm 2023, các dự án ưu tiên đầu tư đến năm 2023 và một số giải pháp về cơ chế, chính sách chủ yếu./.

 

Thân Thị Thanh – Văn phòng