Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thông tin tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh tuần từ 24-30/9/2020

Trong tuần, hoạt động xuất khẩu tại các cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam, Ga Đồng Đăng sôi động hơn tuần trước; tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu chính Chi Ma giảm chút ít; Nhìn chung trên địa bàn, hoạt động xuất khẩu giảm, hoạt động nhập khẩu tăng, cụ thể: trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 46,46 triệu USD giảm 1,5% so với tuần trước thì kim ngạch xuất khẩu đạt 16,01 triệu USD giảm 14,4%, kim ngạch nhập khẩu đạt 30,45 triệu USD tăng 7% so với tuần trước.
Kết quả thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 9/2020 như sau:
- Phí thu đối với phương tiện ra vào cửa khẩu đạt 41.523 triệu đồng/ 26.619 lượt xe, tăng 6,5% so với cùng kỳ tháng 8/2020.
     - Phí thu phương tiện vận tải hàng hóa sang tải đạt 6.094 triệu đồng/14.877 lượt xe, giảm 5,5% so với cùng kỳ tháng 8/2020
Tổng kết quả thu phí theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND tháng 9/2020 đạt 47.617 triệu đồng tăng 11,1% so với tháng 8/2020. Lũy kế từ 01/01-30/9/2020, tổng số phí thu theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND đạt 344.870 triệu đồng giảm 21,5% so với cùng kỳ 2019. 

 Phạm Công Thành - Phòng Quản lý doanh nghiệp