Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thông tin tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh tuần từ 17-23/9/2020

Qua theo dõi, nắm bắt thông tin, trong tuần qua hoạt động xuất khẩu tại các cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam, Chi Ma sôi động hơn tuần trước, góp phần tăng tổng kim ngạch trên địa bàn, cụ thể tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong tuần đạt 47,17 triệu USD tăng 6,8% so với tuần trước (Trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 18,7 triệu USD tăng 24,1%, kim ngạch nhập khẩu đạt 28,47 triệu USD giảm 2,2%).
Kết quả thu phí từ ngày 11 đến hết 20 tháng 9/2020 như sau:
- Phí thu đối với phương tiện ra vào cửa khẩu đạt 12.350 triệu đồng/ 8.088 lượt xe, tăng 10,3% so với cùng kỳ tháng 8/2020.
- Phí thu phương tiện vận tải hàng hóa sang tải đạt 2.041 triệu đồng/4.713 lượt xe, giảm 0,1% so với cùng kỳ tháng 8/2020
Tổng số phí theo Nghị Quyết 01/2019/NQ-HĐND 10 ngày giữa tháng 9/2020 đạt 14.391 triệu đồng tăng 8,7% so với cùng kỳ tháng 8/2020. Lũy kế từ 01/01/2020-20/9/2020, tổng số phí thu theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND đạt 328.933 triệu đồng, giảm 22,6% so với cùng kỳ 2019. 
                                                                                                                        Phạm Công Thành
                                                                                                               Phòng Quản lý doanh nghiệp