Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thông tin tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh tuần từ 08-14/10/2020

Trong tuần, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tăng trở lại sau thời gian nghỉ lễ của phía Trung Quốc. Cặp cửa khẩu Na Hình – Kéo Ái đã chính thức thông quan trở lại từ ngày 10/10/2020. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có 06 cửa khẩu thông quan hàng hóa: Hữu Nghị, Ga Đồng Đăng, Tân Thanh, Cốc Nam, Chi Ma, Na Hình. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong tuần đạt 41,32 triệu USD tăng 50,7% so với tuần trước: Trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 16,905 triệu USD tăng 104,7% với tuần trước, kim ngạch nhập khẩu đạt 24,415 triệu USD tăng 27,5% so với tuần trước.
Kết quả thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 10 ngày đầu tháng 10/2020 như sau:
- Phí thu đối với phương tiện ra vào cửa khẩu đạt 9.942 triệu đồng/ 7.324 lượt xe, giảm 33,6% so với cùng kỳ tháng 9/2020.
     - Phí thu phương tiện vận tải hàng hóa sang tải đạt 1.725 triệu đồng/3.962 lượt xe, giảm 8,4% so với cùng kỳ tháng 9/2020
Tổng kết quả thu phí theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND 10 ngày đầu tháng 10/2020 đạt 11.667 triệu đồng giảm 30,8% so với tháng 9/2020. Lũy kế từ 01/01-10/10/2020, tổng số phí thu theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND đạt 356.538 triệu đồng giảm 20,8% so với cùng kỳ 2019./.

Phạm công Thành – Phòng Quản lý doanh nghiệp