Nhảy đến nội dung

Danh mục dự án thu hút vốn đầu tư

Ngày 19/9/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 1797/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục dự án thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 – 2025, gồm 37 dự án thuộc các lĩnh vực: Hạ tầng công nghiệp; Hạ tầng giao thông đô thị - xã hội; Thương mại, dịch vụ, du lịch TDTT; Nông nghiệp – lâm nghiệp – nông thôn và lĩnh vực khác. Trong đó, có 21 dự án thuộc Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn.

 

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

Các Dự án đầu tư trong Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn được hưởng các ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ; được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, các Luật thuế, Luật Đất đai, Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về quản lý KCN và Khu kinh tế và các chính sách hỗ trợ khác của tỉnh Lạn

Alt text

Chính sách ưu đãi nổi bật

Ngoài những ưu đãi chung về thu hút đầu tư theo pháp luật Việt Nam, thì các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước khi tham gia đầu tư và hoạt động kinh doanh tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn còn được hưởng nhiều ưu đãi đặc thù khá

DS

Tăng nguồn thu cho ngân sách trong việc sử dụng kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước

Sáng 13/2/2014, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã làm việc với Tổng cục Địa chất & Khoáng sản về thực hiện nhiệm vụ xác định tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước. Cùng làm việc có lãnh đạo các Vụ chức năng thuộc Bộ và một số đơn vị có liên quan.

ư

Chấn chỉnh, tăng cường thi hành Luật Đất đai và xây dựng Hệ thống thông tin đất đai

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đất đai, đẩy mạnh việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và xây dựng Hệ thống thông tin đất đai của các địa phương trong cả nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị ban hành Chỉ thị về thực hiện các giải pháp để chấn chỉnh, tăng cường thi hành Luật Đất đai và xây dựng Hệ thống thông tin đất đai.

Subscribe to Danh mục dự án và Chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu KTCK, KCN trên địa bàn tỉnh
The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).