Nhảy đến nội dung
Tin nội bộ

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tổ chức tập huấn phân tích, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI năm 2022 và xây dựng kế hoạch nâng cao chỉ số DDCI năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 10/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố (DDCI) năm 2023...

Tin nội bộ

Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2022

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/20215 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và hướng dẫn của Công đoàn viên chức tỉnh về việc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động...

Tin nội bộ

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Thực hiện Kế hoạch số 225-KH/ĐUKTCK ngày 05/12/2022 của Đảng bộ Ban Quản lý Khu khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn về Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII...

Tin nội bộ

Đón tiếp và hướng dẫn đoàn đại biểu người có uy tín dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận học tập kinh nghiệm tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị

 Sáng ngày 06/12/2022, Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận do đồng chí Pi Năng Thị Thủy, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận làm Trưởng đoàn; tham gia đoàn công tác còn có 22 đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận thăm quan, làm việc tại cửa khẩu quốc tế Hữu nghị.

Tin nội bộ

Cụm I - Cụm thi đua các cơ quan quản lý chuyên ngành tổ chức tặng quà, giao lưu thể thao với UBND huyện Bắc Sơn kỷ niệm 191 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831- 04/11/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-CỤM I ngày 14/11/2022 của Cụm I - Các cơ quan quản lý chuyên ngành về Tổ chức tặng quà, giao lưu thể thao nhân dịp kỷ niệm 191 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831- 04/11/2022)...

Tin nội bộ

Đón tiếp đoàn Sinh viên Khoa Kinh tế và Kinh Doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tham quan và học tập thực tế

Thực hiện Công văn số 1244/BQLKKTCK-KH ngày 26/10/2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn về việc hoạt động tham quan thực tế tại cửa khẩu cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội...

Tin nội bộ

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn ra quân tổng vệ sinh cơ quan nhân dịp Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002-17/10/2022) và 72 năm Ngày giải phóng thành phố Lạng Sơn (17/10/1950 -17/10/2022)

Thực hiện Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 07/10/2022 của UBND thành phố về việc Kế hoạch cao điểm ra quân tổng vệ sinh môi trường nhân dịp Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002-17/10/2022) và 72 năm Ngày giải phóng thành phố Lạng Sơn (17/10/1950 -17/10/2022)...

Tin nội bộ

Chi bộ Trung tâm Quản lý cửa khẩu tổ chức Hội Nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội Nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Kế hoạch số 182-KH/ĐUKTCK ngày 02/8/2022 của Đảng uỷ Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII...

Tin nội bộ

Đ/c Nguyễn Đức Thắng - Phó Bí thư Thường trực ĐUK các CCQ tỉnh Lạng Sơn dự chỉ đạo sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 8/2022 của Chi bộ Trung tâm Quản lý cửa khẩu

Chiều ngày 09/8/2022 Chi bộ Trung tâm Quản lý cửa khẩu (Trung tâm) thuộc Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Ban Quản lý) đã tổ chức sinh hoạt chi bộ để kiểm điểm đánh giá kết quả tháng 7/2022 và triển khai nhiệm vụ tháng 8/2022...

Tin nội bộ

Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 - Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Thực hiện Kế hoạch của Đảng uỷ cấp trên về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 - Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII...

Subscribe to Tin nội bộ