Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Danh mục dự án thu hút vốn đầu tư

Ngày 19/9/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 1797/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục dự án thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 – 2025, gồm 37 dự án thuộc các lĩnh vực: Hạ tầng công nghiệp; Hạ tầng giao thông đô thị - xã hội; Thương mại, dịch vụ, du lịch TDTT; Nông nghiệp – lâm nghiệp – nông thôn và lĩnh vực khác. Trong đó, có 21 dự án thuộc Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn.

 

DANH MỤC DỰ ÁN THU HÚT ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2019 - 2025

 (Kèm theo Quyết định số  1797  /QĐ-UBND ngày 19  tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh)

STT Tên dự án Địa điểm Quy mô,  Công suất  Vốn đầu tư
(tỷ VNĐ)

 
Hình thức đầu tư Ghi chú
  TỔNG CỘNG     26.914    
A HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP     8.734    
1 Hạ tầng  Các cụm công nghiệp Na Dương, huyện Lộc Bình. (Cụm số 2,3) Huyện Lộc Bình  100 ha 700 DDI hoặc FDI Quyết định số 2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2016ê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Na Dương thành các Cụm công nghiệp Na Dương
2 Hạ tầng công nghiệp xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng Nút giao cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn Km80+840 kết nối với đường Tỉnh lộ 242  408.32 2.918 DDI hoặc FDI Quyết định số 1229 /QĐ-UBND phê duyệt Đề án xác định các điểm tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội dọc tuyến đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2035
3 Hạ tầng công nghiệp xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng Nút giao đường Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn kết nối với đường Tỉnh lộ TL 245 tại Km 68+880 112.46 804 DDI hoặc FDI Quyết định số 1229 /QĐ-UBND phê duyệt Đề án xác định các điểm tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội dọc tuyến đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2035
4 Hạ tầng công nghiệp xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc Nút giao cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn Km 26+00 kết nối với tuyến QL1A (bên trái tuyến) 118 843 DDI hoặc FDI Quyết định số 1229 /QĐ-UBND phê duyệt Đề án xác định các điểm tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội dọc tuyến đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2035
5 Hạ tầng công nghiệp xã Hợp Thành và Gia Cát, huyện Cao Lộc  Nút giao cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn kết nối với tuyến QL4B  30.04 215 DDI hoặc FDI Quyết định số 1229 /QĐ-UBND phê duyệt Đề án xác định các điểm tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội dọc tuyến đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2035
6 Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Bành Huyện Chi Lăng 321,76 ha 1.540 DDI hoặc FDI Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 08/8/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt quy hoạch Khu công nghiệp Đồng bành
7 Đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Quảng Lạc Xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, 50 ha 450 PPP Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 31/5/2015 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020, xét đến năm 2025
8 Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu Phi thuế quan thuộc Khu kinh tế của Khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn thuộc xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.  177 ha 1.265 DDI hoặc FDI Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 16/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Phi thuế quan giai đoạn I thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn
B HẠ TẦNG GIAO THÔNG - ĐÔ THỊ - XÃ HỘI     8.639    
9 Cảng cạn Lạng Sơn Km 22+500 quốc lộ 1A 75 ha 1.000 DDI hoặc FDI Công văn 571/UBND-KTN ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh vị trí quy hoạch cảng cạn Lạng Sơn, trong đó có đề nghị quy mô cảng cạn Lạng Sơn là 75ha.
10 Khu đô thị sinh thái Nà Chuông Xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn 392,5 ha 3.000 DDI hoặc FDI Công văn số 584/UBND-KTN về việc công bố các yêu cầu về nội dung, thời gian thực hiện để lựa chọn phương án quy hoạch các khu đô thị sinh thái Nà Chuông, Bình Cằm, thành phố Lạng Sơn
11 Khu đô thị Bình Cằm Xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn 126 ha 1.000 DDI Công văn số 584/UBND-KTN về việc công bố các yêu cầu về nội dung, thời gian thực hiện để lựa chọn phương án quy hoạch các khu đô thị sinh thái Nà Chuông, Bình Cằm, thành phố Lạng Sơn
12 Khu đô thị sinh thái ven sông Kỳ Cùng (dọc theo tuyến đường Lý Thái Tổ kéo dài) Xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn 50 ha 700 DDI Thuộc dự án Khu đô thị Phú Quý tại Quyết định số 1948/QĐ-UBND, Đã có có nhà đầu tư quan thâm thực hiện dự án Khu ở sinh thái sông Kỳ Cùng (10ha), phần diện tích còn lại đang được một số nhà đầu tư quan tâm
13 Khu đô thị Hoàng Sơn-Hoàng Đồng  Xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn 100 ha 1.000 DDI Quyết định số 1948/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục dự án thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 – 2020
14 Khu liên cơ quan tỉnh Thuộc phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn (tại khu đất phía Tây UBND tỉnh).  2,76 ha 1.100 PPP Báo cáo số 108/BC-SXD ngày 24/5/2018 của Sở Xây dựng
15 Bệnh viện Hữu Lũng Xã Sơn Hà, huyện Hữu Lững quy mô 100 giường 400 DDI hoặc FDI Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 31/01/219 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỷ lệ 1/500
16 Bệnh viện Sản nhi Lạng Sơn Thuê lại một phần diện tích đất của bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh  quy mô 100 giường 200 PPP  
17 Đường nối từ QL 1 (xã Yên Trạch) đến trung tâm xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn Xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, và xã Yên Trạch huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn.  4,1 Km đường cấp III miền núi (nền đg rộng 12m, mặt đg rộng 11m) 239 PPP  
C THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, DU LỊCH, TDTT     4.419    
18 Khu liên hợp triển lãm quốc tế và thể thao  Xã Hoàng Đồng, phía Đông Bắc thành phố Lạng Sơn, phía Đông của dự án Công ty cổ phần quốc tế Lạng Sơn, giáp hồ Thâm Sỉnh, hồ Phai Luông  80 ha 1.500 PPP Quyết định số 1948/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục dự án thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 – 2020 và Công văn số 1544/VP-KTN ngày 18/5/2017 của Văn phòng UBND tỉnh 
19 Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hồ Nà Tâm Thành phố Lạng Sơn 35 ha 200 DDI hoặc FDI Quyết định số 1948/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục dự án thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 – 2020
20 Đầu tư khu thương mại dịch vụ xã Quang Lang, huyện Chi Lăng Nút giao cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn với tuyến đường QL279 xã Quang Lang, Huyện Chi Lăng 24.29 174 DDI hoặc FDI Đề án xác định các điểm tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội dọc tuyến đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2039
21 Đầu tư khu thương mại dịch vụ xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc Nút giao cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn Km 26+00 kết nối với tuyến QL1A  97.6 697 DDI hoặc FDI Quyết định số 1229 /QĐ-UBND phê duyệt Đề án xác định các điểm tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội dọc tuyến đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2035
22 Đầu tư khu thương mại dịch vụ xã Hợp Thành và Gia Cát, huyện Cao Lộc Nút giao cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn kết nối với tuyến QL4B 52.73 377 DDI hoặc FDI Quyết định số 1229 /QĐ-UBND phê duyệt Đề án xác định các điểm tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội dọc tuyến đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2035
23 Khu bảo tàng chiến thắng Chi Lăng Xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn  5 ha 88.42 PPP Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày11/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển khu di tích Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
24 Khu quảng trường, tượng đài chiến thắng Chi Lăng Xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn  5 ha 125 PPP Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày11/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển khu di tích Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
25 Tu bổ di tích Nhà bia Thủy Môn Đình, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn  Thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn  4,9 ha 84 PPP Thông báo số 353/TB-UBND, ngày 31/7/2018 thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra hoạt động các di tích trên địa bàn huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn
26 Khu liên hợp thể thao, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Thuộc thôn Khòn Pát, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 48,03 ha 1112 PPP Quyết định số  2154 /QĐ-UBND ngày 16  tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu liên hợp thể thao, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
27 Khu di tích khởi nghĩa Bắc Sơn 12 điểm di tích quốc gia đặc biệt và vùng ATK  Xây dựng, trùng tu các điểm di tích 62  DDI hoặc FDI hoặc PPP Quyết định số 2499/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 về xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
D NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - NÔNG THÔN     4.721    
28 Chăn nuôi trâu bò sinh sản và bò thịt Xã Bình La, huyện Bình gia Quy mô khoảng 500 con sinh sản và 5.000 con thịt; diện tích khoảng 100 ha. 120 DDI hoặc FDI Quyết định số 1948/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục dự án thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 – 2020
29 Chăn nuôi trâu bò sinh sản và bò thịt. Xã Đình Lập huyện Đình Lập Quy mô khoảng 200 con sinh sản và 2.500 con thịt; diện tích khoảng 50 ha 60 DDI hoặc FDI Quyết định số 1948/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục dự án thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 – 2020
30 Đầu tư sản xuất nông nghiệp tại xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng (ưu tiên phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông sản sạch)  Nút giao cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn Km80+840 kết nối với đường Tỉnh lộ 242  43.15 173  DDI Đề án xác định các điểm tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội dọc tuyến đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2039
31 Đầu tư sản xuất nông nghiệp  công nghệ cao tại xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng  (ưu tiên phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông sản sạch)  Nút giao Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn kết nối với đường Tỉnh lộ TL 245 tại Km 68+880 114.54 458 DDI Đề án xác định các điểm tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội dọc tuyến đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2039
32 Đầu tư sản xuất nông nghiệp tại xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc  (ưu tiên phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông sản sạch)  Nút giao cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn Km 26+00 kết nối với tuyến QL1A  128 512 DDI Đề án xác định các điểm tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội dọc tuyến đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2039
33 Đầu tư sản xuất nông nghiệp tại xã Hợp Thành và Gia Cát, huyện Cao Lộc  (ưu tiên phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông sản sạch)  Nút giao cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn kết nối với tuyến QL4B  36 144 DDI Đề án xác định các điểm tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội dọc tuyến đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2039
34 Trang trại chăn nuôi lợn thịt chất lượng cao Lân Kênh Thang, thôn Đồng Tiến, xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Quy mô khoảng 5000 con sinh sản và 30.000 con thịt; diện tích khoảng 100 ha 715 DDI hoặc FDI Trước đây dự kiến cấp cho Vinamilk 
35 Nhà máy chế biến hồi công nghệ cao huyệnVăn Quan Xã Xuân Mai, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 40 ha 2.500 DDI hoặc FDI Nhà đầu tư dang quan tâm nghiên cứu đầu tư
36 Nhà máy chế biến quế và hồi huyện Tràng Định Xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 2 ha 40 DDI hoặc FDI Nhà đầu tư dang quan tâm nghiên cứu đầu tư
E LĨNH VỰC KHÁC     400    
  Công viên nghĩa trang thành phố Lạng Sơn Nà Soong, xã Yên Trạch huyện Cao Lộc 200 ha 400 DDI hoặc FDI Quyết định số 1948/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục dự án thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 – 2020 

Ghi chú:  - DDI : Đầu tư trong nước (đầu tư trực tiếp trong nước);
               - FDI: Đầu tư nước ngoài (đầu tư trực tiếp nước ngoài);
               - PPP: Đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.