Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

Các Dự án đầu tư trong Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn được hưởng các ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ; được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014, các Luật thuế, Luật Đất đai, Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về quản lý KCN và Khu kinh tế và các chính sách hỗ trợ khác của tỉnh Lạng Sơn, cụ thể:
1. Theo Luật đầu tư, các Luật thuế, Luật Đất đai:
* Ưu đãi về thuế:
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Miễn thuế TNDN 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo đối với các dự án đầu tư mới thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế. Miễn thuế TNDN 2 năm và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo đối với các dự án đầu tư mới thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
- Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Tùy theo ngành nghề và lĩnh vực, các dự án đầu tư trên địa bàn được hưởng ưu đãi thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, cụ thể:
+ Miễn thuế nhập khẩu hàng hoá để tạo tài sản cố định, ph¬ương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ phục vụ dự án đầu tư, phương tiện đưa đón công nhân,...
+ Miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm, kể từ khi dự án đi vào sản xuất đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm mà Việt Nam chưa sản xuất được hoặc sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
* Ưu đãi về đất đai: Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày dự án hoàn thành đưa vào hoạt động, cụ thể:
- 03 năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư.
- 07 năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn
- 11 năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
- 15 năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
2. Theo Nghị định 82/2018/NĐ- CP ngày 22/5/2018 
- Chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc thuê nhà chung cư và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ cho công nhân làm việc tại KCN, KKT là chi phí hợp lý được khấu trừ để tính thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp có dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
- Được cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ thực hiện các thủ tục  hành chính về đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, môi trường, thương mại theo cơ chế “một cửa, tại chỗ”, hỗ trợ tuyển dụng lao động và các vấn đề liên quan đến triển khai dự án.
- Ngoài các ưu đãi về đầu tư, trong khu kinh tế cửa khẩu còn được hưởng các ưu đãi về Xuất cảnh, nhập cảnh, đi lại và cư trú như: được cấp thị thực xuất, nhập cảnh có giá trị nhiều lần và có thời hạn phù hợp theo quy định; được tạm trú, thường trú trong khu kinh tế và ở Việt Nam theo quy định pháp luật về cư trú và pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; được qua lại cửa khẩu vào khu kinh tế cửa khẩu bằng giấy thông hành biên giới do cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng cấp hoặc các giấy tờ hợp lệ khác theo quy định của pháp luật; thời gian tạm trú của công dân nước láng giềng sử dụng giấy thông hành biên giới nhập cảnh vào khu kinh tế cửa khẩu tối đa là 15 ngày.
3. Theo Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn:
- Hỗ trợ đầu tư đối với các dự án thuộc danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015.
- Hỗ trợ công trình kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào dự án: Dự án đầu tư thuộc địa bàn ưu đãi về hỗ trợ đầu tư sau khi nghiệm thu toàn bộ dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% giá trị xây lắp trước thuế thực hiện đường giao thông, đường điện và hệ thống cấp, thoát nước đến hàng rào của dự án theo quy hoạch hoặc thỏa thuận quy hoạch, thiết kế, dự toán và hồ sơ hoàn công được phê duyệt, nhưng tối đa không quá mức hỗ trợ theo quy định 
- Hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Dự án thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư được hỗ trợ 20% kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng xác định theo bảng giá Nhà nước quy định, nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 20 tỷ đồng đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên, không quá 10 tỷ đồng đối với dự án có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 100 ha. Dự án thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư được Hỗ trợ 10% kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng xác định theo bảng giá Nhà nước quy định, nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 10 tỷ đồng đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên, không quá 5 tỷ đồng đối với dự án có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 100 ha. 
- Hỗ trợ đào tạo lao động: hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề không quá 2.000.000 đồng/lao động/khóa đối với hệ sơ cấp (đào tạo từ 3 đến dưới 6 tháng); 50% kinh phí đào tạo/lao động/khóa đối với hệ trung cấp; 70% kinh phí đào tạo/lao động đối với hệ cao đẳng.
- Hỗ trợ thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư: Đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được hưởng ưu đãi, hỗ trợ miễn phí lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư và hồ sơ đề nghị hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư. 
4. Theo Nghị  quyết  số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội Đồng nhân dân tỉnh về chính  sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025. 
Theo đó hỗ trợ về lãi suất tín dụng; Hỗ trợ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm mới có giá trị kinh tế cao, sản xuất hàng hóa tập trung; Hỗ trợ đầu tư cơ sở: Bảo quản, chế biến nông lâm sản; giết mổ gia súc, gia cầm; Hỗ trợ phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường; Hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Hỗ trợ thành lập mới và đưa trí thức trẻ về làm việc tại Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào dự án.