Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường tại Nhà máy Xi măng Đồng Bành

Ngày 26/5/2023, Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Ban Quản lý) đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường của dự án “Nhà máy xi măng Đồng Bành, công suất 910.000 tấn/năm và Trạm phát điện tận dụng nhiệt khí thải Công ty CP xi măng Đồng Bành, công suất 3,0MW” (Nhà máy Xi măng Đồng Bành) do Công ty Cổ phần xi măng Đồng Bành là nhà đầu tư. Tham gia buổi kiểm tra có đại diện lãnh đạo UBND huyện Chi Lăng cùng đại diện các cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát môi trường thuộc Công an tỉnh, UBND thị trấn Chi Lăng và Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Bành (Công ty).

 

xi mang DB.jpg 
Đoàn công tác khảo sát tại khu vực dây chuyền sản xuất

 

Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực địa tại Nhà máy Xi măng Đồng Bành, qua khảo sát, các thành phần đoàn đánh giá Công ty đã xây dựng, vận hành đầy đủ các hạng mục, công trình bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tại thời điểm kiểm tra thông số quan trắc môi trường tự động (dữ liệu từ Sở Tài nguyên và Môi trường) thì chỉ số về khí thải đảm bảo theo quy định; Công ty đã xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định, tuy nhiên vẫn còn một số thiếu sót, hạn chế. Đoàn công tác đề nghị Công ty tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện các kịch bản sự cố chi tiết, mô tả tình huống giả định cụ thể và xây dựng các phương án, giải pháp xử lý các sự cố môi trường; công khai Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường, tổ chức diễn tập xử lý sự cố môi trường theo quy định.

 

xi mang DB 2.jpg 
Đoàn công tác khảo sát tại phòng điều khiển trung tâm

Hoàng Quang Huy, phòng Quản lý hạ tầng
 

The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).