Nhảy đến nội dung

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin, cụ thể như sau:
1. Số điện thoại Lãnh đạo Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn,
- Ông: Lê Văn Thắng, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; số điện thoại: 0913.314.329.
- Ông: Hoàng Văn Quyết, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; số điện thoại: 0989.316.888.
- Ông: Vũ Việt Hải, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; số điện thoại: 0913.058.242.
- Ông: Hoàng Khánh Duy, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; số điện thoại: 0983.069.198.
2. Số điện thoại lãnh đạo các lực lượng tại cửa khẩu Hữu Nghị
- Ông: Vi Nhân Đạo, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý cửa khẩu; số điện thoại: 0915534898.
- Ông: Nguyễn Tiến Bộ, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị; số điện thoại: 0912.245.667.
- Ông: Phạm Vũ Huynh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, số điện thoại: 0888.385.999.
3. Số điện thoại lãnh đạo các lực lượng tại cửa khẩu Chi Ma
- Ông: Phùng Trung Liên, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý cửa khẩu; số điện thoại: 0989.933.888.
- Ông: Nguyễn Bảo Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, số điện thoại: 0915.678.888.
- Ông: Nguyễn Đức Bính, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, số điện thoại: 0982.349.888.
4. Số điện thoại lãnh đạo các lực lượng tại cửa khẩu Tân Thanh
- Ông: Đinh Trung Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý cửa khẩu; số điện thoại: 0328.161.688.
- Bà: Đào Thu Lan, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh; số điện thoại: 0983.279.836.
- Ông: Nguyễn Đức Trịnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Thanh, số điện thoại: 0985.191.666.
5. Số điện thoại lãnh đạo các lực lượng tại cửa khẩu Cốc Nam
- Ông: Đinh Trung Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý cửa khẩu; số điện thoại: 0328.161.688
- Ông: Trần Văn Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cốc Nam; số điện thoại: 0909.511.888.
- Ông: Nguyễn Đức Trịnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Thanh, số điện thoại: 0985.191.666.
6. Địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin của Trung tâm Quản lý cửa khẩu: ttqlhn@gmail.com
7. Nội dung phản ánh, kiến nghị tiếp nhận
- Hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực, không thực hiện, thực hiện không đúng quy định, vi phạm đạo đức công vụ, văn hóa công sở của công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ thuộc các cơ quan, đơn vị trong khu vực cửa khẩu thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị chức năng tại cửa khẩu.
- Các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
- Đề xuất các giải pháp, sáng kiến về tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thủ tục hành chính liên quan đến xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu.
Thông báo này thay cho Thông báo số 34/TB-BQLKKTCK ngày 18/5/2021 của Ban quản lý khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn.
Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo./.