Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn

Chiều ngày 25/6/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn (Ban Quản lý) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Phan Hồng Tiến, Trưởng Ban Quản lý chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ban lãnh đạo Ban Quản lý, lãnh đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo Trung tâm Quản lý cửa khẩu, công chức các phòng chuyên môn Ban Quản lý.

so ket 6 thang dau nam 2020_1.jpg
Đ/c Phan Hồng Tiến, Trưởng Ban Quản lý chủ trì hội nghị

 
Báo cáo tại hội nghị, Đ/c Hoàng Thanh Sơn, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Quản lý đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020: Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý đầu tư xây dựng các bến bãi cửa khẩu; hoàn thiện việc hợp nhất 03 Trung tâm QLCK thành 01 Trung tâm, thành lập và kiện toàn lại các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm, bổ nhiệm, điều động các chức vụ lãnh đạo; khảo sát, báo cáo đề xuất việc cải tạo, sửa chữa một số các công trình hạ tầng tại các khu vực cửa khẩu; trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt đề cương Đề án phát triển khu thương mại, du lịch Tân Thanh- Pò Chài; Thường xuyên chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma tiến hành hội đàm với thị Bằng Tường, huyện Ninh Minh, Ban Quản lý Khu KTCK Ái Điểm, Ban Quản lý khu bảo thuế tổng hợp Bằng Tường, Ban Quản lý khu KTCK Hữu Nghị Quan về các biện pháp tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa tại các khu vực cửa khẩu, bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh covid-19, khôi phục thời gian làm việc tại cửa khẩu, mở hoạt động trở lại đối với các cửa khẩu phụ, thúc đẩy hoạt động XNK các mặt hàng nông sản, hoa quả, thủy hải sản giữa hai bên. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Quản lý đã hoàn thành 119/128 nhiệm vụ được  UBND tỉnh giao, còn 09 nhiệm vụ trong thời hạn, không có nhiệm vụ quá hạn. 

so ket 6 thang dau nam 2020_2.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

 Lãnh đạo Ban Quản lý, đại diện các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu cũng đã có nhiều ý kiến tham gia đóng góp, đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Tại hội nghị, thực hiện công tác thi đua khen thưởng, Đ/c Phan Hồng Tiến đã tặng giấy khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.
 

so ket 6 thang dau nam 2020_3.jpg
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020

Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Phan Hồng Tiến đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao. Đồng chí mong muốn tập thể Ban Quản lý tiếp tục đoàn kết, thống nhất cao, phấn đấu hơn nữa để thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong năm 2020.

                                                                                                              Hoàng Quang Huy
                                                                                                    Trung tâm Quản lý cửa khẩu