Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao và kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính tại Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn

Sáng ngày 26/7/2022, Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh  đã tiến hành kiểm tra  thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao và kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính tại Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn. 
 

kiem tra KCHC BQL 2.JPG

Toàn cảnh buổi kiểm tra

 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức theo chủ đề năm 2022 là “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”.
Ban Quản lý đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Phương án số 25/PA-UBND ngày 24/5/2022 về thiết lập "vùng xanh" đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa khu vực các cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma; Xây dựng điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; tham mưu đảm bảo hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh; Xây dựng Đề án giải pháp thúc đẩy lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu gắn phát triển chuỗi du lịch biên giới qua cửa khẩu Chi Ma và thực hiện Đề án thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu Chi Ma; tổ chức thực hiện công trình Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (Giai đoạn1) ; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai hoàn thành các dự án do Ban Quản lý làm chủ đầu tư.
 

kiem tra KCHC BQL 1.jpg

Đ/c Lê Văn Thắng - Trưởng Ban Quản lý phát biểu tại buổi làm việc

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Quản lý được giao 30 nhiệm vụ trên hệ thống VNPT-iOffice, trong đó: hoàn thành đúng và trước hạn 29 nhiệm vụ (đạt 100%), còn 01 nhiệm vụ chưa đến hạn; tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả trước và đúng hạn 30/30 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), tiếp nhận và trả lời 01 phản ánh, kiến nghị của công dân trên Hệ thống phản ánh, kiến nghị-Cổng dịch vụ công quốc gia; tổ chức kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính được 02 lượt đối với CCVC; đã cập nhật 319 văn bản chỉ đạo điều hành, 46 tin, bài và công khai đầy đủ TTHC, lịch công tác của lãnh đạo, lịch tiếp công dân… trên Trang thông tin điện tử.

Tại buổi làm việc, Tổ công tác ghi nhận những nỗ lực, kết quả đã đạt được của Ban Quản lý trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổ công tác đề nghị Ban Quản lý trong thời gian tới tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm đang thực hiện đạt kết quả; tiếp tục quán triệt công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính./.

Thân Thị Thanh - Văn phòng