Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi đoàn Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 và Sinh hoạt chuyên đề chuyên môn

Ngày 24/7/2021, Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn (Chi đoàn Ban Quản lý) tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 và Sinh hoạt chuyên đề “Các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong nghị quyết đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn”.
Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Hồng Hạnh – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn.
 
Tại hội nghị, các đoàn viên đã được xem trình chiếu về các nội dung chính của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

 Chi doan.jpg
Xem trình chiếu về các nội dung chính của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025

Các đoàn viên đã nghe thuyết trình và tham gia thảo luận chuyên đề “Các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong nghị quyết đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn”.
Qua hội nghị học tập nghị quyết và sinh hoạt chuyên đề chuyên môn, các đoàn viên đã nắm được cơ bản về các nội dung của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các Đoàn viên trong triển khai thực hiện Nghị quyết và nhiệm vụ được giao.

Hoàng Quang Huy - Ủy viên BCH Chi đoàn