Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tham gia Hội nghị Tập huấn triển khai ứng dụng Công dân số Xứ Lạng và phát triển tài khoản thanh toán điện tử

 Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Ngày 09/5/2022, đại diện Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã tham gia Hội nghị Tập huấn triển khai ứng dụng Công dân số Xứ Lạng và phát triển tài khoản thanh toán điện tử do Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức.
 

CD cong dan so.jpg
Đại biểu và các đoàn viên cài đặt ứng dụng Công dân số Xứ Lạng và các ứng dụng thanh toán điện tử tại Hội nghị Tập huấn

 

Tại hội nghị tập huấn, chuyên viên Trung tâm Công nghệ số thuộc Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng Công dân số Xứ Lạng với các chức năng phản ánh của công dân, trợ lý ảo, dịch vụ công, dữ liệu đất đai… Cũng tại hội nghị, đoàn viên thanh niên được hướng dẫn cài đặt và sử dụng các nền tảng số như: tạo tài khoản thanh toán điện tử MB Bank và VNPT Money, tạo tài khoản người mua trên sàn thương mại điện tử Voso.vn, Postmart.vn … Sau hội nghị tập huấn, Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn sẽ tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng trên, góp phần đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh./.
 

Hoàng Quang Huy - phòng Quản lý hạ tầng