Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chỉ đạo và yêu cầu Phòng giao dịch của Ngân hàng duy trì thời gian làm việc và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ tốt nhất cho hoạt động XNK hàng hóa

Đó là nội dung chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh  sau khi xem xét kiến nghị của một số doanh nghiệp thường xuyên xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Văn bản số 3709/VP-KT ngày 11/9/2020), theo đó “ Yêu cầu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Lạng Sơn chỉ đạo Phòng Giao dịch tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị duy trì thời gian làm việc phù hợp và nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, đảm bảo phục vụ tốt nhất hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị” do phòng Giao dịch tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thời gian vừa qua đã thực hiện thời gian làm việc không phù hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu.
Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan Hải quan cửa khẩu tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa thực hiện kê khai nộp thuế qua Hệ thống cổng thông tin điện tử Hải quan và các ứng dụng công nghệ khác để giảm thiểu giao dịch tiền mặt.
Yêu cầu các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên tăng cường phối hợp quản lý tốt công tác thu, nộp thuế, phí và các khoản thu khác phát sinh tại các cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi nhất thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn; Phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Lạng Sơn trong việc thu thuế, thu phí tại cửa khẩu; Nghiên cứu, tổ chức tập huấn hướng dẫn các doanh nghiệp về các quy định của pháp luật nói chung, quy định, quy trình thực hiện nộp thuế, phí tại cửa khẩu, việc thanh toán, chuyển khoản không dùng tiền mặt,… 

Hoàng Thanh Sơn