Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn phổ biến, tuyên truyền và hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên internet “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 -15/6/2023)”

Hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên trên internet “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 -15/6/2023)” theo Kế hoạch số 106-KH/BTC ngày 13/3/2023 của Ban Tổ chức cuộc thi. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -Lạng Sơn đã phát động, tuyên truyền và vận động đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan tích cực tham gia cuộc thi. 
 

huong ung thi trac nghiem 1.jpg

Đảng viên, công chức tại Văn phòng hưởng ứng tham gia cuộc thi

 

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên internet tại địa chỉ http://tuyengiaolangson.vn hoặc http://tracnghiem.tuyengiaolangson.vn trong 05 tuần, bắt đầu thi tuần thứ nhất từ 9h00 ngày 03/4/2023, kết thúc vào ngày 08/5/2023. Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00' thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 9h00' thứ hai tuần kế tiếp. Mỗi ngày Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra 01 bộ câu hỏi thi trắc nghiệm, trong đó có 15 câu kiến thức và 01 câu dự đoán số người tham gia dự thi. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có 04 đáp án, trong đó có 01 đáp án đúng. 
Thông qua Cuộc thi đã tuyên truyền, giáo dục cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hiểu rõ hơn về lịch sử xây dựng, phát triển và những thành tựu của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn qua 90 năm; nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử và văn hoá của quê hương, đất nước; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, giáo dục truyền thống, quê hương cội nguồn cách mạng trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh Lạng Sơn. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề nhằm giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng đối với toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.
Bên cạnh đó, để biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 -15/6/2023), Ban Quản lý đã xây dựng Kế hoạch số 30/KH-BQLKKTCK ngày 30/3/2023 phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 -15/6/2023)./.

Thân Thị Thanh - Văn phòng
 

The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).