Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thêm 01 cặp cửa khẩu hoạt động trở lại sau thời gian phòng chống dịch Covid-19

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu đã đồng ý khôi phục hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu phụ Na Hình - Kéo Ái; thời gian thực hiện từ ngày 31/8/2020 (Công văn số 3523/VP-KT ngày 29/8/2020). Như vậy, đến nay tỉnh Lạng Sơn đã có 06 cặp cửa khẩu trên các địa bàn huyện Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình hoạt động bình thường phục vụ cho hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. UBND tỉnh đã yêu cầu các ngành, các đơn vị:
Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Na Hình kiểm tra, bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định trong khu vực cửa khẩu Na Hình, nhất là tại khu vực bến bãi, đồng thời tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

CK Na Hinh chong Covid.jpg
Hình ảnh thử nghiệm thông quan xe hàng XNK tại cửa khẩu Na Hình ngày 28/8/2020

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, các cơ quan kiểm dịch (Động vật, thực vật, y tế), doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại cửa khẩu Na Hình và các cơ quan có liên quan chủ động phối hợp triển khai thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh người và phương tiện đảm bảo đúng các quy định hiện hành, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, quy trình về phòng, chống dịch COVID-19 qua cửa khẩu
Tuy nhiên, trong ngày 31/8 qua liên lạc (bằng điện thoại), phía thị Bằng Tường cho biết sau khi thử nghiệm trong buổi sáng ngày 28/8 thì đến chiều cùng ngày phát hiện hệ thống kiểm tra kiểm soát xuất nhập cảnh chưa hoạt động ổn định, cần các nhân viên kỹ thuật tiến hành khắc phục sự cố; thị Bằng Tường đang đôn đốc đội ngũ kỹ thuật để sớm thông quan (dự kiến 02/9 sẽ hoàn thành).

 

Hoàng Thanh Sơn