Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tập huấn công tác lập kế hoạch nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) năm 2022 tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Ngày 14/3/2022, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổ công tác DDCI tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức tập huấn công tác lập kế hoạch nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) năm 2022 cho cán bộ, công chức Ban Quản lý. 
Tham dự chương trình tập huấn có đồng chí Vũ Việt Hải, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, đồng chí Phùng Thị Thanh Nga, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Nhật, tư vấn trưởng chương trình DDCI tỉnh Lạng Sơn và các tư vấn viên

Tap huan DDCI 1.jpg 
    Cán bộ, công chức Ban Quản lý tham gia chương trình tập huấn

Đơn vị tư vấn là nhóm nghiên cứu Indochina Survey đã phân tích kết quả DDCI 2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, chỉ ra các lĩnh vực cần cải thiện từ góc nhìn của các doanh nghiệp, hướng dẫn lập kế hoạch cải thiện DDCI 2022 và thảo luận, trao đổi các nội dung liên quan. 
Nâng cao chỉ số DDCI cấp sở, ban, ngành nói chung và của Ban Quản lý nói riêng sẽ góp phần vào nhiệm vụ cải thiện chỉ số PCI cấp tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, là động lực thúc đẩy phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; cải thiện chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh của Ban Quản lý thông qua việc tăng bậc và cải thiện các chỉ số thành phần có vị trí xếp hạng trung và thấp,
Năm 2022 Ban Quản lý sẽ phấn đấu triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đã được cụ thể hóa tại các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; Đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính, rà soát, rút ngắn thời gian tiếp cận và giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp; công khai, minh bạch thông tin, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao các chỉ số thành phần…
 

Tap huan DDCI 2.jpg

Đồng chí Vũ Việt Hải, Phó Trưởng Ban Quản lý 

Thông qua chương trình tập huấn đã giúp lãnh đạo Ban, các phòng chuyên môn và công chức, viên chức của Ban Quản lý học hỏi thêm kinh nghiệm, kiến thức để có giải pháp nâng cao chỉ số cạnh tranh DDCI của cả tỉnh.

Hoàng Thanh Sơn và Hoàng Quang Huy- Phòng Quản lý hạ tầng