Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Quyết định số 06/2009/QĐ- UBND ngày 11/5/2009 của UBND tỉnh ban hành một số chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn.