Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thông tin tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh tuần từ 22-28/10/2020

Trong tuần, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sôi động hơn so với tuần trước. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đều tăng, nguyên nhân tăng là do lượng phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh tăng so với tuần trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong tuần đạt 58,27 triệu USD tăng 32,9% (Trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 23,13 triệu USD tăng 56% với tuần trước, kim ngạch nhập khẩu đạt 35,14 triệu USD tăng 21,1% so với tuần trước). Chi tiết tại từng cửa khẩu như sau: Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị: Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,37 triệu USD tăng 61% so với tuần trước; kim ngạch nhập khẩu đạt 27,96 triệu USD tăng 29% so với tuần trước; Cửa khẩu quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng: Kim ngạch xuất khẩu đạt 0,06 triệu USD giảm 72% so với tuần trước; kim ngạch nhập khẩu đạt 1,2 triệu USD tăng 74% so với tuần trước; Cửa khẩu chính Chi Ma: Kim ngạch xuất khẩu đạt 8 triệu USD tăng 33% so với tuần trước; kim ngạch nhập khẩu đạt 2,42 triệu USD tăng 5% so với tuần trước; Cửa khẩu phụ Tân Thanh: Kim ngạch xuất khẩu đạt 6,77 triệu USD tăng 64% so với tuần trước; kim ngạch nhập khẩu đạt 3,55 triệu USD tăng 1% so với tuần trước; Cửa khẩu phụ Cốc Nam: Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,65 triệu USD tăng 56% so với tuần trước; Cửa khẩu phụ Na Hình: Kim ngạch xuất khẩu đạt 3,27 triệu USD tăng 145% so với tuần trước. Lũy kế từ 01/01-28/10/2020, Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1.945.960.056 USD.
Tổng kết quả thu phí theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND tháng 10/2020 đạt 40.363 triệu đồng giảm 15,2% so với tháng 9/2020. Trong đó Phí thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu đạt 33.622 triệu đồng giảm 19% so với tháng 9/2020; Phí thu phương tiện vận tải chở hàng hóa sang tải đạt 6.741 triệu đồng tăng 10,6% so với tháng 9/2020. Lũy kế từ 01/01-31/10/2020, tổng số phí thu theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND đạt 385.234 triệu đồng giảm 19,6% so với cùng kỳ 2019.

 Phạm Công Thành – Phòng Quản lý doanh nghiệp