Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thông tin tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh tuần từ 13-19/8/2020

Trong tuần, Ban Quản lý đã chỉ đạo Trung tâm quản lý cửa khẩu lập danh sách lái xe trong Đội lái xe chuyên trách để phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn thực hiện xét nghiệm Covid-19. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu khôi phục lại 05 chốt dã chiến kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh tại các khu vực cửa khẩu. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong tuần đạt 43,98 triệu USD tăng 37,9% so với tuần trước: Trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 11,75 triệu USD tăng 2,5%, kim ngạch nhập khẩu đạt 32,23 triệu USD tăng 57,8% so với tuần trước.
Kết quả thu phí 10 ngày giữa tháng 8/2020 như sau:
    - Phí thu đối với phương tiện ra vào cửa khẩu đạt 11.198 triệu đồng/ 7.629 lượt xe, tăng 4,1% so với cùng kỳ tháng 7/2020.
    - Phí thu phương tiện vận tải hàng hóa sang tải đạt 2.044 triệu đồng/4.865 lượt xe, giảm 0,5% so với cùng kỳ tháng 7/2020
    Tổng số phí theo Nghị Quyết 01/2019/NQ-HĐND 10 ngày giữa tháng 8/2020 đạt 13.242 triệu đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ tháng 7/2020. Luỹ kế từ 01/1/2020-20/8/2020 tổng số phí thu theo Nghị quyết 01 đạt 280.721 triệu đồng, giảm 24% so với cùng kỳ 2019.

                                                                                                                 Phạm Công Thành
                                                                                                         Phòng Quản lý doanh nghiệp