Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tập huấn chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho Bưu điện thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thực hiện Kế hoạch của tỉnh về thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho Bưu điện tỉnh, ngày 18/9/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ chuyên môn, nhân viên Bưu điện tỉnh và đại diện 06 đơn vị thực hiện thí điểm gồm: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính; Sở Ngoại vụ; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn.
 

TH chuyen giao TTHC.jpg
Toàn cảnh buổi Tập huấn

Theo đó, Bưu điện tỉnh có trách nhiệm bố trí 01 nhân viên chính thức và 01 nhân viên dự phòng để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thay thế công chức của 06 đơn vị thực hiện thí điểm; Tại buổi tập huấn, đại diện các đơn vị thực hiện thí điểm đã hướng dẫn cho nhân viên Bưu điện cách thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC, các lưu ý trong quá trình giải quyết TTHC…/.

                                                                                                                                                       Thân  Thị  Thanh