Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -Lạng Sơn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước về Khu kinh tế, Khu công nghiệp

Ngày 25/11/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) phối hợp với Vụ Quản lý Khu kinh tế, vụ Quản lý quy hoạch - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về Khu kinh tế, khu công nghiệp tại tỉnh Lạng Sơn năm 2020. 
 

HN QLNN KKT.jpg
Ông  Hoàng Văn Quyết – Phó Trưởng ban phát biểu tại Hội nghị

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Hoàng Văn Quyết - Phó Trưởng ban, đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các Sở, ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Giao thông Vận tải; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cục Hải quan; Cục Thuế; UBND các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập ,UBND thành phố Lạng Sơn và cùng toàn thể công chức, viên chức cơ quan Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn. 

 

HN QLNN KKT 2.jpg
 
Ông Bùi Quang Vũ, Vụ phó Vụ Quản lý các Khu kinh tế báo cáo tại Hội nghị

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Bùi Quang Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Khu kinh tế-Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ông Nguyễn Đình Khương, Chuyên viên chính, Vụ Quản lý Quy hoạch-Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày các nội dung liên quan tới công tác quản lý nhà nước đối với khu kinh tế, khu công nghiệp theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/ 5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, các nội dung chính của Luật quy hoạch và các nội dung liên quan khác... đồng thời cũng nghe giới thiệu 02 chuyên đề “tình hình phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế tại Việt Nam” và chuyên đề “hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch và Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch”. 

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, phát biểu ý kiến để làm rõ thêm những vướng mắc, khó khăn trong công tác quản lý nhà nước đối với khu kinh tế, khu công nghiệp.

 Thân Thị Thanh – Văn phòng