Skip to main content
Tin nội bộ

Chi bộ Trung tâm Quản lý cửa khẩu tổ chức Hội Nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội Nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Kế hoạch số 182-KH/ĐUKTCK ngày 02/8/2022 của Đảng uỷ Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII...

Tin nội bộ

Đ/c Nguyễn Đức Thắng - Phó Bí thư Thường trực ĐUK các CCQ tỉnh Lạng Sơn dự chỉ đạo sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 8/2022 của Chi bộ Trung tâm Quản lý cửa khẩu

Chiều ngày 09/8/2022 Chi bộ Trung tâm Quản lý cửa khẩu (Trung tâm) thuộc Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Ban Quản lý) đã tổ chức sinh hoạt chi bộ để kiểm điểm đánh giá kết quả tháng 7/2022 và triển khai nhiệm vụ tháng 8/2022...

Tin nội bộ

Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 - Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Thực hiện Kế hoạch của Đảng uỷ cấp trên về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 - Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII...

Tin nội bộ

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn tặng quà gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, ngày 27/7/2022, Cấp ủy đảng, cơ quan Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn và công đoàn cơ sở đã tổ chức tặng quà các gia đình thân nhân liệt sỹ...

Tin nội bộ

Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn phối hợp tổ chức các hoạt động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

Trong khuôn khổ của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022, Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã phối hợp với các cơ sở Đoàn tổ chức hoạt động tình nguyện tại xã Yên Sơn huyện Hữu Lũng và xã Quốc Việt, huyện Tràng Định...

Tin nội bộ

Hội nghị học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-BQLKKTCK ngày 13/4/2022 của Ban Quản lý Khu khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TU, ngày 11/3/2022 của Tỉnh ủy về về học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2022...

Tin nội bộ

Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn ra quân “Ngày chủ nhật xanh” và tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự hào Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh”

Ngày 20/3/2022, Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tổ chức ra quân “Ngày chủ nhật xanh” và sinh hoạt chuyên đề “Tự hào Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh”...

Subscribe to Tin nội bộ