Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Quyêt định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Phi thuế quan giai đoạn I

Quyêt định số 1504/QĐ-UBND ngày 16/10/2012 của UBND tỉnh phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Phi thuế quan giai đoạn I