Skip to main content
Tin trong tỉnh

Hội đàm giữa Đoàn công tác Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn và Đoàn công tác Thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc

Ngày 06/5/2022, Đoàn công tác Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn do ông Hoàng Văn Quyết, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn tổ chức buổi hội đàm theo hình thức trực tuyến với Đoàn công tác Thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc...

Tin trong tỉnh

Chủ động trong việc trao trả moóc không và tăng năng lực bến bãi tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Ngày 26/04/2022, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn chủ trì cùng các cơ quan liên quan đã tiến hành hội đàm với Chính phủ nhân dân Thị Bằng Tường - Trung Quốc để trao đổi , thống nhất các nội dung về hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan...

Tin nội bộ

Hội nghị học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-BQLKKTCK ngày 13/4/2022 của Ban Quản lý Khu khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TU, ngày 11/3/2022 của Tỉnh ủy về về học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2022...

Tin nội bộ

Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn ra quân “Ngày chủ nhật xanh” và tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự hào Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh”

Ngày 20/3/2022, Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tổ chức ra quân “Ngày chủ nhật xanh” và sinh hoạt chuyên đề “Tự hào Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh”...

Tin nội bộ

Tập huấn công tác lập kế hoạch nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) năm 2022 tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Ngày 14/3/2022, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổ công tác DDCI tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức tập huấn công tác lập kế hoạch nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) năm 2022 cho cán bộ, công chức Ban Quản lý...

Tin nội bộ

Hội thảo trực tuyến các nội dung liên quan quy hoạch tỉnh Lạng Sơn tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn

Sáng ngày 11/3/2022, tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã diễn ra chương trình hội thảo trực tuyến về các nội dung liên quan trong báo cáo Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050...