Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
759/BQLKKTCK-QLDN 29-06-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 28/6/2022
749/BQLKKTCK-QLDN 28-06-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 27/6/2022
746/BQLKKTCK-QLDN 27-06-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 26/6/2022
745/BQLKKTCK-QLDN 27-06-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 25/6/2022
743/BQLKKTCK-QLDN 25-06-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 24/6/2022
57/TB-BQLKKTCK 24-06-2022 Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần thửa đất số 156 tại Khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lang Sơn
734/BQLKKTCK-QLDN 24-06-2022 Báo cáo tuần (từ 16-22/6/2022) tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
730/BQLKKTCK-QLDN 24-06-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 23/6/2022
726/BQLKKTCK-QLDN 23-06-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 22/6/2022
90/GM-BQLKKTCK 23-06-2022 Giấy mời về việc xem xét thống nhất các giải pháp nâng cao năng lực thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu song phương Chi Ma, huyện Lộc Bình
89/GM-BQLKKTCK 22-06-2022 mời về việc xem xét đề nghị xin thí điểm hình thức giao nhận hàng hoá mới tại bãi tập kết hàng hoá Xuân Cương của Công ty cổ phần dịch vụ logistics đường bộ Việt Nam
721/BQLKKTCK-QLDN 22-06-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 21/6/2022
717/BQLKKTCK-QLDN 21-06-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 20/6/2022
88/GM-BQLKKTCK 21-06-2022 Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án tại cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình
712/BQLKKTCK-QLDN 20-06-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 19/6/2022
710/BQLKKTCK-QLDN 19-06-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 18/6/2022
707/BQLKKTCK-QLDN 18-06-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 17/6/2022
709/BQLKKTCK-QLDN 18-06-2022 Báo cáo tuần (từ 9-15/6/2022) tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
86/GM-BQLKKTCK 17-06-2022 Kiểm tra tình hình thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình dịch vụ thương mại khu cửa khẩu Chi Ma - Lạng Sơn (lần 2)
704/BQLKKTCK-QLDN 17-06-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 16/6/2022
87/GM-BQLKKTCK 17-06-2022 Họp hướng dẫn Công ty cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam lập dự án đầu tư tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng
699/BQLKKTCK-QLDN 16-06-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 15/6/2022
693/BQLKKTCK-QLDN 15-06-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 14/6/2022
685/BQLKKTCK-QLDN 14-06-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 13/6/2022
680/BQLKKTCK-QLDN 13-06-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 12/6/2022
675/BQLKKTCK-QLDN 12-06-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 11/6/2022
674/BQLKKTCK-QLDN 11-06-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 10/6/2022
672/BQLKKTCK-QLDN 10-06-2022 Báo cáo tuần (từ 02-08/6/2022) tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
671/BQLKKTCK-QLDN 10-06-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 09/6/2022
85/GM-BQLKKTCK 10-06-2022 Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án tại cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình
667/BQLKKTCK-QLDN 09-06-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 08/6/2022
662/BQLKKTCK-QLDN 08-06-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 07/6/2022
658/BQLKKTCK-QLDN 07-06-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 06/6/2022
649/BQLKKTCK-QLDN 06-06-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 05/6/2022
80/GM-BQLKKTCK 06-06-2022 Họp xem xét thống nhất phương thức sắp xếp, phân luồng, điều tiết phương tiện chở hàng hoá xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
81/GM-BQLKKTCK 06-06-2022 Dự làm việc với Đoàn công tác liên ngành của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng
647/BQLKKTCK-QLDN 05-06-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 04/6/2022
646/BQLKKTCK-QLDN 04-06-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 03/6/2022
644/BQLKKTCK-QLDN 04-06-2022 Báo cáo tuần (từ 26/5-01/6/2022) tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
641/BQLKKTCK-QLDN 03-06-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 02/6/2022
634/BQLKKTCK-QLDN 02-06-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 01/6/2022
941/QĐ-UBND 02-06-2022 Quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn
625/BQLKKTCK-QLDN 01-06-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 31/5/2022
79/GM-BQLKKTCK 01-06-2022 Làm việc với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu BMV Anh Toàn
77/GM-BQLKKTCK 31-05-2022 mời Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án đầu tư công tại huyện Lộc Bình
45/TB-BQLKKTCK 31-05-2022 Lịch trực ngày nghỉ tháng 6/2022
78/GM-BQLKKTCK 31-05-2022 Kiểm tra tình hình thực hiện dự án Khu kinh doanh, dịch vụ thương mại tổng hợp Tuấn Sơn tại cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình
76/GM-BQLKKTCK 31-05-2022 Mời họp xem xét đề nghị xin thuê tài sản Trạm kiểm soát liên hợp số 2 cửa khẩu Tân Thanh của Công ty cổ phần Bein
621/BQLKKTCK-QLDN 31-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 30/5/2022
916/QĐ-UBND 30-05-2022 Nội quy Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
611/BQLKKTCK-QLDN 30-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 29/5/2022
918/QĐ-UBND 30-05-2022 Nội quy Cửa khẩu chính Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn
916/QĐ-UBND 29-05-2022 Quyết định Ban hành Nội quy Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
608/BQLKKTCK-QLDN 28-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 28/5/2022
607/BQLKKTCK-QLDN 28-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 27/5/2022
600/BQLKKTCK-QLDN 27-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 26/5/2022
606/BQLKKTCK-QLDN 27-05-2022 Báo cáo tuần (từ 19-25/5/2022) tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
594/BQLKKTCK-QLDN 26-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 25/5/2022
589/BQLKKTCK-QLDN 25-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 24/5/2022
577/BQLKKTCK-QLDN 24-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 23/5/2022
40/KH-BQLKKTCK 24-05-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình"Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030"
572/BQLKKTCK-QLDN 23-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 22/5/2022
571/BQLKKTCK-QLDN 22-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 21/5/2022
570/BQLKKTCK-QLDN 21-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 20/5/2022
568/BQLKKTCK-QLDN 20-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 19/5/2022
565/BQLKKTCK-QLDN 19-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 18/5/2022
567/BQLKKTCK-QLDN 19-05-2022 Báo cáo tuần (từ 12-18/5/2022) tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
72/GM-BQLKKTCK 18-05-2022 Mời tham gia hôi đàm với huyện Ninh Minh
562/BQLKKTCK-QLDN 18-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 17/5/2022
71/GM-BQLKKTCK 18-05-2022 mời họp xem xét đề nghị nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đầu tư của Cty CP Hạ tầng và BĐS Việt Nam
39/KH-BQLKKTCK 17-05-2022 Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền CCHC năm 2022
554/BQLKKTCK-QLDN 17-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 16/5/2022
70/GM-BQLKKTCK 17-05-2022 Họp xem xét đề nghị của UBND huyện Văn Lãng về xác định quỹ đất bố trí tái định cư dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu phi thuế quan
548/BQLKKTCK-QLDN 16-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 15/5/2022
69/GM-BQLKKTCK 16-05-2022 trao đổi hội đàm với Thị Bằng Tường ngày 17/5/2022
543/BQLKKTCK-QLDN 14-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 13/5/2022
37/KH-BQLKKTCK 13-05-2022 Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022
541/BQLKKTCK-QLDN 13-05-2022 Báo cáo tuần (từ 05-11/5/2022) tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
538/BQLKKTCK-QLDN 13-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 12/5/2022
530/BQLKKTCK-QLDN 12-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 11/5/2022
524/BQLKKTCK-QLDN 11-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 10/5/2022
68/GM-BQLKKTCK 11-05-2022 mời Họp về việc xem xét đề xuất cải tạo Nhà công vụ của Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị
519/BQLKKTCK-QLDN 10-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 09/5/2022
510/BQLKKTCK-QLDN 09-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 08/5/2022
509/BQLKKTCK-QLDN 08-05-2022 Báo cáo tuần (từ 28/4-04/5/2022) tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
508/BQLKKTCK-QLDN 08-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 07/5/2022
507/BQLKKTCK-QLDN 07-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 06/5/2022
66/GM-BQLKKTCK 06-05-2022 Mời họp bàn giao mặt bằng thi công Nút giao đấu nối dựán với Quốc lộ 1 tại Km1+590 (bên trái tuyến)
506/BQLKKTCK-QLDN 06-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 05/5/2022
65/GM-BQLKKTCK 06-05-2022 Mời tham gia hội đàm với Chính phủ nhân dân Thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc
503/BQLKKTCK-QLDN 05-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 04/5/2022
49/QĐ-BQLKKTCK 05-05-2022 Quyết định Quy chế văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
497/BQLKKTCK-QLDN 04-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 03/5/2022
494/BQLKKTCK-QLDN 02-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 01/5/2022
493/BQLKKTCK-QLDN 01-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 30/4/2022
492/BQLKKTCK-QLDN 30-04-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 29/4/2022
491/BQLKKTCK-QLDN 29-04-2022 Báo cáo tuần (từ 21-27/4/2022) tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
37/TB-BQLKKTCK 29-04-2022 Lịch trực ngày nghỉ tháng 5/2022
64/GM-BQLKKTCK 28-04-2022 hop xem xét đề nghị của Công ty cổ phần XNK KDTH Cái Lân
481/BQLKKTCK-QLDN 28-04-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 27/4/2022