Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn lần thứ II nhiện kỳ 2020-2025

Ngày 03/6/2020, Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đ/c  Hướng Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

DH Dang bo 1.jpg

Đ/c  Hướng Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh 
đã tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Xây dựng Đảng, Văn phòng của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và cùng toàn thể 38 Đảng viên của Đảng bộ.
Tại Đại hội, Đ/c Hoàng Đình Tuệ, Phó Bí thư Đảng bộ đã báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ.
Đồng chí Hoàng Đình Tuệ nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và các tổ chức đoàn thể quần chúng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ Khói các cơ quan tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn nhiệm kỳ 2018-2020 đi vào hoạt động thục tiễn tại đơn vị.
Hoạt động công tác Đảng tại Ban đã có truyền thống, nền nếp tốt. Tuyệt đại đa số đảng viên trong Đảng bộ đã thể hiện được tính tiên phong gương mẫu, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên đã được triển khai kịp thời, nghiêm túc và có hiệu quả. Hằng năm, Đảng bộ Ban Quản lý đã được Đảng ủy cấp trên đánh giá là tổ chức cơ sở đảng đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 

DH Dang bo 2.jpg

Đ/c Hoàng Đình Tuệ, báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2018-2020 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ.

Các tổ chức đoàn thể quần chúng như Công đoàn, Đoàn Thanh niên... luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có hiệu quả trong vận động đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Các tổ chức đoàn thể đã tích cực, chủ động giới thiệu các quần chúng ưu tú cho tổ chức đảng để được đứng vào hàng ngũ Đảng.
Có được kết quả trên là do Đảng bộ Ban Quản lý, nhiệm kỳ 2018-2020 đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đồng lòng, phát huy sức mạnh tập thể, nỗ lực phấn đấu không ngừng nhằm phát huy những thuận lợi và khắc phục khó khăn để triển khai thực hiện một cách có hiệu quả nhất các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nói chung và của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn nói riêng.
Đ/c Vũ Việt Hải, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Ban nhiệm kỳ 2018-2020 khẳng định, trong nhiệm kỳ qua với tinh thần “Tiếp tục đoàn kết, ổn định và phát triển”, Đảng ủy Ban đã thống nhất hành động, lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và đơn vị trong Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 

DH Dang bo 3.jpg

Đ/c Vũ Việt Hải, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý nhiệm kỳ 2015-2020

    
Đảng ủy Ban Quản lý đã không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức trong sinh hoạt phù hợp với thực tế tại cơ sở, đã tạo được một bước chuyển tích cực về chất lượng trong công tác và phương thức hoạt động của Đảng. Trong công tác, các đồng chí Đảng ủy viên đã xác định rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm của cá nhân, tập thể trước hoạt động của cơ quan, đơn vị và chi bộ.
Vì vậy, tập thể Đảng ủy luôn đoàn kết, đồng thuận, nhất trí cao, các đồng chí Đảng ủy viên đều được phân công lãnh đạo và chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng hoạt động bài bản, chất lượng, đáp ứng yêu cầu. Các đồng chí Đảng uỷ viên đều đã nhận thức đúng với đường lối quan điểm, chủ trương nghị quyết của Đảng; lập trường chính trị kiên định, vững vàng. Trên cương vị của mình đã nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, tích cực đóng góp vào việc tổ chức thực hiện các chủ trương, định hướng trong công tác.
Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hướng Văn Độ đánh giá cao về các kết quả mà Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ Ban Quản lý.
Nhất trí với các báo cáo, các ý kiến đóng góp tại Đại hội cũng như phương hướng nhiệm vụ công tác trong thời gian tới của Đảng bộ, đồng chí Hướng Văn Độ đề nghị Ban Chấp hành Đảng ủy và và toàn thể Đảng bộ cần tiếp tục tập trung, quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đảng viên; duy trì tốt chế độ và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ; đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình của mỗi người đảng viên, có sự lắng nghe, góp ý, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống; Cải tiến, đổi mới hơn nữa để đưa thêm hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị… để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Tại Đại hội, các đại biểu cũng lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của các Chi bộ đánh giá khách quan, toàn diện, làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025; các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ. Các đại biểu cũng đã phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

DH Dang bo 4.jpg

 Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban 
nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý và Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác nhân sự và bầu cử được thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.
 

DH Dang bo 5.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đảng bộ

 DH Dang bo 6.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt

Đồng chí Phan Hồng Tiến được bầu làm Bí thư Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025./.
                                                                                                           Nguyễn Minh Huy
                                                                                                             Văn phòng Ban