Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn phát động phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số năm 2022

Ban quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn vừa phát động phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số năm 2022 (Phát động số 545/PĐ-BQLKKTCK, ngày 16/5/2022).

 

phat dong CDS.jpg

Ảnh minh họa

Theo đó, chủ đề thi đua là “Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng –Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn quyết tâm thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chuyển đổi số năm 2022”.
Nội dung thi đua: Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu như: 90% báo cáo của đơn vị thực hiện trực tuyến; 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của cơ quan hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây của tỉnh (Lạng Sơn Cloud); tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 80%;

tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 50%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100% đối với thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa từ ngày 01/6/2022. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu hàng hoá và doanh nghiệp kinh doanh bến bãi cài đặt, khai báo, sử dụng Nền tảng cửa khẩu số; Tiếp tục tăng cường nâng cao trình độ chuyên môn của viên chức thu phí sang tải tiếp cận nhanh chóng ứng dụng nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh.
Thời gian thực hiện từ ngày phát động thi đua đến hết tháng 12/2022.

Hoàng Tùng - Phòng Kế hoạch tổng hợp