Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
02/TTR-BQLKKTCK 11-12-2021 Tờ trình về việc đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, bằng khen cho các đơn vị nhất, nhì Cụm thi đua năm 2020
72/TTR-BQLKKTCK 19-11-2021 Tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đối với cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phòng, chống đại dịch Covid-19
01/TTR-BQLKKTCK 05-01-2021 Tờ trình về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đối với cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước
15/TTR-BQLKKTCK 14-04-2020 Tờ trình về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đối với tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
13/TTR-BQLKKTCK 24-03-2020 Tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
69/TTr-BQLKKTCK 28-09-2018 Tờ trình đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam” và khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp trong xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn giai đoạn 2008-2018