Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
432/TB-HĐTDVC 06-07-2022 Thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức
359/TB-HĐTDVC 09-06-2022 Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 tại Trung tâm Quản lý cửa khẩu
80/QĐ-TTQLCK 01-06-2022 Quyết định Phê duyệt kết quả kiểm tra sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022
286/TB-TTQLCK 29-04-2022 Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022
22/TB-BQLKKTCK 15-04-2021 Một số nội dung lưu ý khi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 tại Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn
19/TB-BQLKKTCK 05-04-2021 Thông báo thời gian, địa điểm, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 tại Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn
671/QĐ-UBND 22-03-2021 Quyết định phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, người làm việc tại Hội có tính chất đặc thù năm 2021
164/QĐ-BQLKKTCK 27-12-2019 Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
123/TB-HĐXTVC 04-12-2019 Thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức (vòng 2) tại các Trung tâm Quản lý cửa khẩu trực thuộc Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn
Danh sách 26-11-2019 Danh sách thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 (Tính đến hết ngày 26/11/2019)
109 /TB-BQLKKTCK 28-10-2019 Thông báo tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn năm 2019
36 /KH-BQLKKTCK 25-10-2019 Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019