Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Về thời gian làm việc tại cửa khẩu Chi Ma từ ngày 22/7/2019

Căn cứ quy định của “Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, sau khi có sự bàn bạc, thống nhất và chuẩn bị các điều kiện cần thiết của các lực lượng chức năng hai bên, kể từ ngày 22/7/2019, cặp cửa khẩu Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc) sẽ làm việc từ 7:00-17:00 (giờ Hà Nội) tất cả các ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ lễ theo quy định. 
Việc thống nhất thực hiện thời gian đóng, mở cặp cửa khẩu Chi Ma- Ái Điểm sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, đáp ứng nhu cầu và tình hình thực tiễn thương mại giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam và Trung Quốc. 

                                                                
    Phòng Kế hoạch tổng hợp