Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Khu Trung chuyển hàng hóa và Dự án Đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc)

Chiều ngày 21/5/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành các dự án trọng điểm năm 2019 đã có buổi kiểm tra tình hình thực hiện dự án Khu trung chuyển hàng hóa và những vướng mắc của Dự án Đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc).
 Dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn được thực hiện tại xã Phú Xá và xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc; Đến nay mới GPMB sạch được gần 18 ha trong tổng số giai đoạn 1 phải GPMB là 58 ha đạt hơn 31%, như vậy tiến độ công tác giải phóng mặt bằng còn chậm so với kế hoạch đề ra.
 Phát biểu kết luận, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các sở, ngành, UBND huyện Cao Lộc đã phối hợp với Nhà đầu tư trong thực hiện dự án; Tuy nhiên, tiến độ công tác giải phóng mặt bằng cũng như thực hiện dự án còn chậm so với kế hoạch đề ra và chưa đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của UBND tỉnh.
Nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu huyện Cao Lộc cùng với Nhà đầu tư tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện công tác kiểm đếm, phê duyệt và chi trả bồi thường cho các hộ dân ảnh hưởng bởi dự án để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, linh hoạt trong hỗ trợ và bố trí tái định cư theo quy định. Các sở, ngành có liên quan theo chức năng nhiệm vụ, tiếp tục phối hợp, tham mưu, giải quyết các kiến nghị của nhà đầu tư, đề xuất UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo tiến độ các công việc theo các mốc thời gian cụ thể về GPMB, hướng dẫn thủ tục giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư, về phương án đấu nối với đường Cao tốc, đường sắt và yêu cầu nhà đầu tư khởi công trong tháng 7/2019 để thuận lợi cho công tác tuyên truyền trong nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
Tiếp ngay sau đó, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã đi kiểm tra Tuyến đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc). 
Tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Tân Thanh- Pò Chài (khu vực mốc 1088/2-1089) được đánh giá là một công trình trọng điểm của tỉnh, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc; tạo tiền đề quan trọng cho doanh nghiệp hai nước tăng cường quan hệ giao thương, xuất khẩu hàng hóa, góp phần duy trì đà tăng trưởng kinh ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc và các nước ASEAN. Tuyến đường đã được tổ chức Lễ thông xe vào ngày 21/3/2019, hiện đang còn một số hạng mục chưa hoàn thiện để phục vụ các lực lượng kiểm tra, kiểm soát khu chính thức đưa vào khai thác sử dụng và một số hạng mục bảo đảm an toàn và bảo đảm chất lượng của tuyến đường.
Sau khi kiểm tra thực tế, nghe báo cáo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn, Sở Giao thông vận tải, các đơn vị tư vấn… khẩn trương đề xuất phương án xử lý các vị trí sạt lở, hoàn thiện các hạng mục bốt gác phục vụ kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng trên tuyến đường. Giao Sở Kế hoạch và đầu tư tham mưu ứng vốn trung hạn năm 2020 để thanh toán cho các nhà thầu. Đề nghị Công ty CP vận tải thương mại Bảo Nguyên khẩn trương hoàn thiện các hạng mục công trình bãi đỗ xe. Dự kiến tuyến đường sẽ chính thức đưa vào hoạt động trong tháng 6/2019./.

                                                                                                   Phạm Viết Hưởng

                                                                                                      Phòng Kế hoạch tổng hợp