Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đoàn Công tác của Ban chỉ đạo thương mại biên giới Trung ương làm việc tại Lạng Sơn

         Ngày 20/01/2014, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương đã chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn và các cơ quan liên quan đã có buổi làm việc về tình hình Thương mại biên giới tại tỉnh Lạng Sơn với Đoàn công tác Ban chỉ đạo Thương mại biên giới (TMBG)Trung ương do đồng chí Hoàng Minh Tuấn, Vụ Trưởng Vụ Thương mại biên giới và Miền núi (Bộ Công thương) làm trưởng đoàn.

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Quốc Hải, Phó Giám đốc Sở Công thương, chủ trì; đồng chí Phan Hồng Tiến, Phó Trưởng Ban Quản lý;đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và các Sở, Ban, ngành có liên quan.

                     16.jpg

                                               Toàn cảnh buổi làm việc

          Đồng chí Nguyễn Quốc Hải đã báo cáo về tình hình tổ chức  triển khai thực hiện Quyết định 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo TMBG tại Công văn số 7067/BCĐ-CQTT ngày 09/8/2013. Theo báo cáo, Lạng Sơn có 02 cửa khẩu quốc tế (cửa khẩu Hữu Nghị và cửa khẩu đường sắt Đồng Đăng); 01 cửa khẩu chính (cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình). Căn cứ các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn từ năm 2012, ngày 01/5/2012 UBND tỉnh Lạng Sơn đã có các Quyết định số 480/QĐ-UBND; 481/QĐ-UBND; 482/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm quản lý cửa khẩu Chi Ma; Hữu Nghị - Bảo Lâm; Tân Thanh – Cốc Nam. Qua quá trình thành lập và hoạt động, các Trung tâm Quản lý cửa khẩu đã tiếp tục phát huy được hiệu quả, vai trò duy trì công tác phối hợp thống nhất điều hành các hoạt động chung tại cửa khẩu, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh, lưu thông xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh người và phương tiện qua các cửa khẩu, đáp ứng các yêu cầu quản lý và phù hợp Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền ban hành kèm theo Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

        Trong năm 2013 về cơ bản hoạt động TMBG trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có xu hướng phát triển mạnh, tăng dần qua các năm, đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của địa phương, công tác quản lý hoạt động TMBG của Lạng Sơn đã cơ bản đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự biên giới. Với sự tích cực tham gia XNK của các doanh nghiệp và cơ chế quản lý thông thoáng, thuận lợi nên tổng kim nghạch XNK năm 2013 tăng so với năm 2012.

          Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng nhau  trao đổi, thảo luận, đánh giá hoạt động TMBG tại tỉnh Lạng Sơn như: Vấn đề quản lý các cửa khẩu; danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu; an ninh trật tự trong hoạt động xuất nhập khẩu; chính sách thu hút hàng hóa; quản lý xuất nhập cảnh…các đề xuất, kiến nghị của Lạng Sơn.

         Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Minh Tuấn đánh giá cao kết quả đã đạt được của tỉnh Lạng Sơn trong những năm qua, ghi nhận những đề xuất kiến nghị của địa phương và đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy, quan tâm, tạo điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng cho khu vực cửa khẩu để hoạt động TMBG phát triển hơn nữa.

Văn phòng