Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn: Tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2014

         Ngày 22/01/2014, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2014. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số Sở, Ngành có liên quan.

 

                  25.JPG

                                                 Đ/c Vy Văn Thành, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

                                                                       Phát biểu tại Hội nghị

 

         Năm 2013 là năm thứ 5 triển khai xây dựng và phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngay từ những ngày đầu năm, Ban Quản lý đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2013, tập trung đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong khu kinh tế đã được phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tầng trọng yếu tại các cửa khẩu, lối mở biên giới; tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại; phối hợp nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế chính sách, cải thiện môi trường đầu tư…

                  25.1.JPG

                                         Đ/c Trần Tiến Minh, Trưởng Ban phát biểu khai mạc Hội nghị

         Ban Quản lý đã chủ động phối hợp với các cơ quan tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác trọng tâm đã đề ra, nhất là các lĩnh vực quản lý quy hoạch; kế hoạch; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; đối ngoại; phối hợp quản lý điều hành các hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới; tổ chức thu phí bến bãi phương tiện vận tải hàng hóa... Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy các Trung tâm quản lý cửa khẩu, thống nhất đầu mối quản lý điều hành chung, nhiều vấn đề nảy sinh đã được kịp thời xử lý có hiệu quả; làm tốt công tác quản lý nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu qua địa bàn. Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế song tình hình xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, tổng kim ngạch, thu thuế XNK tiếp tục tăng so với năm 2012.

 

                    25.2.JPG

                               Đ/c Phan Hồng Tiến, Phó Trưởng ban thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2013,

                                             phương hướng, nhiệm vụ giải pháp công tác năm 2014

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vy Văn Thành đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, kết quả đã đạt được của Ban Quản lý trong năm vừa qua. Tuy nhiên, để xây dựng và phát triển Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn đạt yêu cầu, mục tiêu đã đề ra, Ban Quản lý cần khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn còn vướng mắc. Về thực hiện nhiệm vụ trong năm tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý cần quan tâm sát sao về thực hiện quy hoạch xây dựng chi tiết đã được phê duyệt; nâng cao hơn nữa sự phối kết hợp giữa các sở, ban ngành trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến Khu kinh tế.

25.3.JPG

                  

                                                   Toàn cảnh Hội nghị

Văn phòng