Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản báo cáo tuần (từ ngày 07-13/6/2024) tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
Số hiệu 767/BQLKKTCK-DN Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---