Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu Chi Ma

Sáng ngày 17/8/2018, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra việc hoàn thiện công trình và xem xét phương án bố trí sắp xếp các lực lượng làm việc tại Nhà kiểm soát liên ngành số 1 cửa khẩu Chi Ma, công tác chuẩn bị cho Lễ công bố mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc).

Sau khi kiểm tra công trình Nhà kiểm soát liên ngành số 1 cửa khẩu Chi Ma tại thực địa, Đoàn công tác đã nghe Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Nhà kiểm soát liên nghành số 1 cửa khẩu Chi Ma và Kế hoạch tổ chức Lễ công bố chính thức mở cặp cửa khẩu Chi Ma (Việt Nam) - Ái Điểm (Trung Quốc); Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá và chỉ đạo.

                                LD tinh ktra CM.jpg

Trong thời gian qua, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Nhà thầu thực hiện dự án và các lực lượng chức năng trong khu vực cửa khẩu Chi Ma đã có nhiều cố gắng, chủ động trong công tác triển khai hoàn thiện dự án; phối hợp bố trí, sắp xếp các trang thiết bị làm việc cơ bản đảm bảo cho việc nghiệm thu đưa công trình vào hoạt động. Tuy nhiên còn một số hạng mục, nội dung chưa hoàn thiện, không phù hợp cần chỉnh sửa, điều chỉnh kịp thời (như thấm dột hệ thống thoát nước mái, hệ thống điều hòa nước chảy trong nhà, bố trí bàn ghế, cột cờ, trang trí mặt tiền tòa nhà, việc thu hồi đất đối với dãy nhà của Công ty Bắc Kinh...). Đề nghị các bên cùng cố gắng hoàn thiện để sớm hoàn thành công trình, đưa vào khai thác sử dụng trước ngày 31/8/2018 để phục vụ tổ chức Lễ công bố cặp cửa khẩu song phương vào trung tuần tháng 9/2018.

Việc tổ chức Lễ công bố cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt Nam) – Ái Điểm (Trung Quốc) có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với riêng tỉnh Lạng Sơn mà là của cả quốc gia, góp phần thúc đẩy thông quan hàng hóa, thu hút doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn,  tạo thêm việc làm cho nhân dân. Để Lễ công bố được diễn ra trang trọng, kiết kiệm, hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ công bố; đề xuất thành lập Ban tổ chức Lễ công bố; chủ trì, tổ chức hội đàm trao đổi thống nhất với phía bạn về thiết kế sân khấu, nội dung chương trình, kịch bản tổ chức buổi lễ, thời gian tiến hành. Thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, công tác vệ sinh môi trường tại khu vực cửa khẩu./.

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                Phòng Kế hoạch, tổng hợp - Đầu tư