Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức cơ quan Ban Quản lý năm 2016.

 

 

        Ngày 27/01/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn đã  tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Trần Tiến Minh – Trưởng Ban Quản lý; đồng chí Hoàng Văn Quyết – Phó Trưởng Ban Quản lý, Bí thư chi bộ; đồng chí Vũ Việt Hải – Phó Trưởng Ban Quản lý, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ban Quản lý.

       Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Quyết Báo cáo tổng kết năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2016 của cơ quan Ban Quản lý. Theo đó, trong năm 2015, Ban Quản lý đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác tham mưu, quản lý về xây dựng phát triển Khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, góp phần vào sự  phát triển chung của tỉnh. Kết quả năm 2015, tốc độ tăng tổng sản phẩm Khu KTCK năm 2015 tăng 16,9% so năm 2014; Cơ cấu kinh tế trong Khu kinh tế cửa khẩu chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, công nghiệp và tăng dần thương mại, dịch vụ... Cụ thể năm 2015 cơ cấu ngành nông nghiệp, công nghiệp-xây dựng, thương mại, dịch vụ là 4,0 - 23,5 - 72,5.

       Tỷ trọng tổng sản phẩm trên địa bàn( GRDP) của Khu KTCK chiếm 41,2% cơ cấu GRDP chung của toàn tỉnh; GRDP bình quân/người/ năm đạt 3.450 USD. Tổng kim ngạch XNK trong địa bàn Khu KTCK đạt 3.660,3 triệu USD trong Tổng kim ngạch XNK trên địa bàn cả tỉnh là 3.983,98 triệu USD chiếm 91,9 %, tăng 19,6 % so với cùng kỳ năm 2014.

Tổng số phí thu được tại các cửa khẩu trong Khu KTCK đạt 400.571 triệu đồng trong tổng số phí thu được của cả tỉnh 566.390 triệu đồng, chiếm 70,7% và bằng 88,5% so năm 2014.

Về đầu tư hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu: tỉnh bố trí kế hoạch vốn đầu tư bằng nguồn NSNN trong toàn khu KTCK là 883.445 triệu đồng; trong đó Ban Quản lý Khu KTCK được giao chủ đầu tư là 54.430 triệu đồng.

                      

               Đ/c Hoàng Văn Quyết Báo cáo tổng kết năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2016

        Tiếp đó Hội nghị cũng đã nghe đại diện các Trung tâm Quản lý cửa khẩu trình bày Báo cáo tổng kết năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2016 của các Trung tâm; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2015; Báo cáo tổng kết của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo dự toán chi ngân sách nhà nước của cơ quan Ban Quản lý, bộ phận Dự án và của các Trung tâm Quản lý cửa khẩu; Báo cáo công tác chính trị nội bộ.

         Với nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được, lãnh đạo ban đã tặng giấy khen cho 05 tập thể, 17 các nhân có thành tích suất xắc trong thực hiện chỉ tiêu kế hoạch và  nhiệm vụ công tác năm 2015.  

                  

                                                 Đ/c Trưởng ban tặng giấy khen cho 05 tập thể

                  

                                                    Đ/c Trưởng ban tặng giấy khen cho các cá nhân

         Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức và ký giao ước thi đua năm 2016./.

                                                                                                                  Văn phòng