Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Mời tham dự Lễ công bố mở chính thức đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089; lối thông quan Tân Thanh - Pò Chài (khu vực mốc 1090-1091); lối thông quan Cốc Nam - Lũng Nghịu (khu vực mốc 1104-1105) thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc)
Số hiệu 47/GM-BQLKKTCK Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 47/GM-BQLKKTCK
Mô tả ---