Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Mời họp xem xét đề nghị khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch 1/2000 và đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh hạ tầng KCN Hữu Lũng 3
Số hiệu 49/GM-BQLKKTCK Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---