Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập on 13 December 2019
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
86/GM-BQLKKTCK
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
GM hop XD CNNV va QCPH 12.2019.pdf 459.86 KB