Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập on 26 December 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
160/QĐ-BQLKKTCK
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
11. QD Cong nhan KQ_bieu.xls 74 KB