Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập on 23 November 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
53/TB-TTDVĐGTS
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
45.QC_.TTDVĐGTS_1.PDF 182.89 KB