Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập on 7 August 2019
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
52/GM-BQLKKTCK
Ngày ban hành
Ngày ban hành