Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập on 15 February 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
180/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Danh muc TTHC linh vuc CCVC.doc 159.5 KB