Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Ban QLKT on 20 January 2018

01. Lãnh đạo Ban

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại,

email

01

Phan Hồng Tiến

Trưởng ban

0205.3719.890

phtien@langson.gov.vn

02

Hoàng Văn Quyết

Phó Trưởng ban

0205.3873.827

hvquyet@langson.gov.vn

03

Vũ Việt Hải

Phó Trưởng ban

0205.3719.870

vuviethai@langson.gov.vn

04

Hoàng Đình Tuệ

Phó Trưởng ban

0205. 3719.860

hdtue@langson.gov.vn

 

02. Văn phòng

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại,

e-mail

1

Nguyễn Minh Huy

Chánh Văn phòng

0205.3719.850

nmhuy@langson.gov.vn

2

Hoàng Thị Đào

Phó Chánh Văn phòng

0205,3875.708

htdao@langson.gov.vn

3

Vy Thị Tuyết Mai

Phó Chánh Văn phòng

0205.3719.068

maivtt@langson.gov.vn

4

Thân Thị Thanh

Chuyên viên

0205.3719.850

ttthanh-04@langson.gov.vn

5

Hồ Hồng Hạnh

Chuyên viên

0205,3875.708

hhhanh@langson.gov.vn

6

Lương Tố Uyên

Văn thư

0205,3875.708

ltuyen@langson.gov.vn

7

Tạ Thị Thu Trang

Chuyên viên

0205.3719.068

 

 

03. Phòng Kế hoạch tổng hợp

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại,

thư điện tử

1

Hoàng Thanh Sơn

Trưởng phòng

0205.3719.987

htson-05@langson.gov.vn

2

Nguyễn Bích Hường

Chuyên viên

0205.3719.986

nbhuong@langson.gov.vn

3

Vi Nhân Đạo

Chuyên viên

0205.3719.987

vndao@langson.gov.vn

 

04. Phòng Quản lý hạ tầng

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại,

e-mail

1

Lý Văn Khi

Trưởng phòng

0205.3 719 985

lvkhi@langson.gov.vn

2 Ngô Thị Vui Phó Trưởng phòng

0205.3 873 826

ntvui@langson.gov.vn

3

Lê Trung Dũng

Chuyên Viên

0205.3 719 985

ltdung@langson.gov.vn

4

Nông Trường Giang

Chuyên Viên

0205.3 719 985

ntgiang-03@langson.gov.vn

5 Vi Văn Thi Chuyên Viên

0205.3 873 826

vvthi@langson.gov.vn

 

 

05. Phòng Quản lý doanh nghiệp

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại,

e-mail

1

Đinh Trung Kiên

Phụ trách phòng

0205.3719.840

dtkien-03@langson.gov.vn

2

Trình Thị Kiều

Chuyên viên

0205.3719.840

ttkieu@langson.gov.vn

3

Phạm Công Thành

Chuyên viên

0205.3719.840

pcthanh@langson.gov.vn

 

06. Ban Quản lý Dự án

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại,

e-mail

1

Nguyễn Văn Sản

Kế toán (Dự án)

0205.3719.860

nguyenvansan@langson.gov.vn

2

Phạm Văn Kiêm

Cán bộ

0205.3719.860

pvkiem@langson.gov.vn

3

Lê Ngọc Nam

Cán bộ

0205,3875.980

lnnam@langson.gov.vn

4

Lương Văn Ngọ

Viên chức

0205,3875.980

lvngo@langson.gov.vn

5

Vũ Gia Hưng

Viên Quốc

0205,3875.980

vghung@langson.gov.vn

6

Phạm Văn Cường

Cán bộ

0205,3875.980

PVCuong@langson.gov.vn

 

07. Trung tâm QLCK Hữu Nghị-Bảo Lâm

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại,

e-mail

1

Đỗ Minh Định

Phó Giám đốc

0205,3855.268

dinhdm@langson.gov.vn

2

Phòng hành Chính-Tổng hợp

 

0205,3855.168

 

 

08. Trung tâm QLCK Tân Thanh-Cốc Nam

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

e-mail

1

Nông Hải Thăng

Phó Giám đốc

0205.3888.518

nhthang@langson.gov.vn

2

Phòng hành chính-Tổng hợp

 

0205,3855.265

 

09. Trung tâm QLCK Chi Ma

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại,

e-mail

1

Phùng Trung Liên

Phó Giám đốc

0205.3 845 888

ptlien-bqlkktck@langson.gov.vn

2

Phòng hành chính-Tổng hợp

 

0205.3 845 555