Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Nhà đầu tư dự án Khu Trung chuyển hàng hóa

Ngày 14/8/2018, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Khu trung tâm hàng hóa. Cùng dự với đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo Dự án, Công ty TNHH Tập đoàn Thắng Lợi và Tập đoàn Đầu tư - Xây dựng HJC.

                                 1_0.jpg

Dự án Khu trung chuyển hàng hóa (viết tắt Khu TCHH) thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2017 với mục tiêu xây dựng nơi lưu giữ, bảo quản hàng hóa xuất, nhập khẩu theo tiêu chuẩn, chất lượng quốc tế, phát triển dịch vụ logistics và các dịch vụ cung ứng có liên quan. Quá trình triển khai thực hiện dự án, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện dự án Khu Trung chuyển hàng hóa đã rất quan tâm chỉ đạo hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, đôn đốc, hướng dẫn Nhà đầu tư triển khai thực hiện Dự án theo quy định. Công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB giai đoạn 1 cơ bản thuận lợi, đã kiểm đếm được gần 30 ha của gần 80 hộ dân tại xã Phú Xá, Thụy Hùng (Cao Lộc); tuy nhiên, việc bố trí kinh phí của Nhà đầu tư chưa kịp thời để chi trả và bàn giao mặt bằng. Nhà đầu tư đang hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, khảo sát địa chất và lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Việc lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng khu tái định cư và dân cư cũng như hoàn thiện hồ sơ Dự án còn chậm.

 Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Chỉ đạo và Nhà đầu tư đã trao đổi, làm rõ một số nội dung còn vướng mắc, khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án theo kế hoạch. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định vị trí, tầm quan trọng của dự án Khu Trung chuyển hàng hóa và đánh giá cao quyết tâm của Nhà đầu tư cũng như sự cố gắng, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo trong triển khai thực hiện Dự án. Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo Dự án tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch, kiểm tra thực địa Dự án định kỳ hàng tháng; thực hiện đúng tinh thần đồng hành cùng Nhà đầu tư, kịp thời tư vấn, giúp đỡ, hướng dẫn Nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; bảo đảm quy trình, thủ tục thực hiện Dự án chặt chẽ, đúng quy định và linh hoạt. Đề nghị Nhà đầu tư nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định, hướng dẫn; chủ động liên hệ, phối hợp với của cơ quan chức năng của tỉnh trong quá trình thực hiện Dự án./.

 (Nguồn vanphong.langson.gov.vn)