Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn Tổ chức đại hội công đoàn cơ sở Lần thứ III nhiệm kỳ 2017-2022.

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-CĐVC ngày 03/04/2017 của Công đoàn Viên chức tỉnh Lạng Sơn về tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022; Kế hoạch số 08a/KH-CĐCS ngày 20/5/2017 của Công đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng –Lạng Sơn (Ban quản lý) về Kế hoạch Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Chiều ngày 22/11/2017, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí  Hoàng Văn Quyết, Bí Thư Chi bộ - Phó Trưởng Ban Quản lý; Đồng chí Trần Quốc Vương – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động, chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Lạng Sơn và toàn bộ đoàn viên công đoàn Ban Quản lý.

                      

(Đoàn chủ tịch)

Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 Ban Quản lý nhằm tổng kết đánh giá phong trào công chức, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ công đoàn trong nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội sẽ bầu ra BCH công đoàn mới để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng cơ quan và Công đoàn Viên chức tỉnh các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017 cơ bản đã được thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Có nhiều chuyển biến tích cực, nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, thể hiện được vị trí, vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, mang lại nhiều lợi ích thiết thức, tạo được sự đoàn kết, nhất trí cao giữa chính quyền với tổ chức công đoàn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Ban Quản lý phấn đấu:

- 100% cán bộ, công chức, viên chức, lao động được tuyên truyền và học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

- 90% trở lên đoàn viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

-  Hằng năm bồi dưỡng, giới thiệu cho đảng kết nạp từ 03 đoàn viên công đoàn trở lên.

- Hằng năm, các tổ công đoàn và công đoàn cơ sở đạt danh hiệu dạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc

- 100% cán bộ, công chức, viên chức, lao động đăng ký thi đua, ký cam kết không vi phạm các tệ nạn xã hội.

- 100% trở lên nữ công chức, viên chức, lao động đạt danh hiệu « Giỏi việc nước, đảm việc nhà »

- 100% công chức, viên chức, lao động đủ điều kiện kết nạp vào tổ  chức công đoàn.

- 100% ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở được tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn. Hằng năm thu đoàn phí công đoàn đạt 100 %.

                    

              (Đồng chí Trần Quốc Vương - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Lạng Sơn)

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí đồng chí Hoàng Văn Quyết - Bí thư Chi bộ và đồng chí Trần Quốc Vương - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của tập thể và các cá nhân đoàn viên Công đoàn của đơn vị đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Ban Chấp hành công đoàn khóa mới tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn; làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp với lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm, động viên, tạo điều kiện cho đoàn viên học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong CCVC, LĐ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.

                     

                                (Ban Chấp hành công đoàn Ban Quản lý nhiệm kỳ 2017-2022)

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Ban Quản lý khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 05 đồng chí. Đại hội cũng bầu ra 02 đồng chí đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu CĐVC tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

                                                                                                                           Hoàng Thị Đào